Extra centen voor Kortrijkse sportclubs

Extra centen voor Kortrijkse sportclubs


De Kortrijkse sportverenigingen kregen bij aanvang van het nieuwe schooljaar goed nieuws. Elk van hen krijgt extra geld ter ondersteuning van hun werking. In totaal wordt 120.000 euro extra uitgekeerd als buffer tegen de Covid-19-impact. Bovendien zal de stad versneld werk maken van de uitbetaling van de werkingssubsidies voor kalenderjaar 2020. Deze worden nog in september uitbetaald.

Steun op 3 vlakken

Daarnaast is er een deel van het extra geld voorbehouden als huurondersteuning voor de Kortrijkse sportverenigingen die geen sportinfrastructuur van de stad gebruiken. Het gebruik van stedelijke sportinfrastructuur is in Kortrijk gratis voor erkende sportverenigingen, dit is trouwens uniek in Vlaanderen. Er werd bij de verenigingen gepeild naar hun noden en hun financiële situatie. Op basis daarvan werd een verdeling gemaakt van de 34.000 euro naar de clubs en organisaties die in aanmerking kwamen.

Tot slot is er nog het grootste deel van het budget (70.000 euro) dat gebruikt wordt als relancebudget voor de Kortrijkse sport. Dit budget wordt verdeeld onder de Kortrijkse sportclubs aan de hand van een reglement en is er vooral om de clubs te helpen die het zwaarst werden getroffen door Covid-19. Een club krijgt een grotere hap uit het budget naargelang het meer punten verzamelt volgens het reglement. Er worden punten toegekend volgens criteria die toelaten sportclubs op een objectieve manier te onderscheiden van elkaar. Zo krijgen clubs die zowel recreatief als competitief werken meer punten dan clubs die dit enkel recreatief doen. Ook het uitbaten van een kantine levert extra punten op, net zoals het hebben van een uitgebreide jeugdwerking. De grootte van de club (aantal leden) speelt uiteraard ook een rol. Op deze manier kan het relancebudget op een faire manier verdeeld worden over alle clubs heen.

Arne Vandendriessche, schepen van Sport: “Ik ben heel tevreden dat we dit kunnen doen voor de Kortrijkse sportclub. We kunnen een deel van het noodfonds daarvoor gebruiken. De eerste reacties die we ontvingen waren alvast heel positief. Het is een duw in de rug die ze zeker kunnen gebruiken. Sportclubs worden op verschillende manieren getroffen door deze crisis: sponsors haken af, ouders twijfelen om hun kind nog in te schrijven, tornooien konden niet plaatsvinden, de kantines draaien niet en ga zo maar door. Toch merk ik bij de clubs geen negatieve houding. Integendeel, ondanks de tegenslagen blijven zij voortwerken om de start van het seizoen zo veilig mogelijk voor iedereen te laten verlopen.”Meer nieuws uit de streek


Dieter D’Alwein heeft op dinsdag 13 oktober …

Stefanie Demeyer vervoegt het schepencollege van Kortrijk. …