Extra tuincoaches in Kortrijk

Extra tuincoaches in Kortrijk


Na een positieve evaluatie van een eerste proefperiode besliste Stad Kortrijk om een nieuw raamcontract voor tuincoaches af te sluiten. Extra tuincoaches worden aangesteld om samen met de eerder aangewezen tuincoaches 4 jaar lang bij inwoners langs te gaan om ecologisch tuinadvies op maat van ieders tuin te kunnen geven.  Meer ecologische tuinen voor meer natuur en biodiversiteit in de stad!

De Tuincoach, een vliegende start!

Bert Herrewyn, schepen van Milieu en Klimaat: “De doelstelling was per jaar 100 aanmeldingen voor de Tuincoach. Na het eerste jaar zitten we al aan 446 aanvragen. Een ongelooflijk succes!”

Het project Tuincoach is een groot succes waarbij maar liefst 446 Kortrijkzanen zich opgegeven hebben om een ecologische tuinexpert te laten langskomen in hun stads- of wijktuin. De Tuincoach adviseert en begeleidt de burger die interesse heeft om hun tuin natuurrijker in te richten met ruimte voor meer biodiversiteit. Er is aandacht voor gevarieerde flora en het belang voor kleine zoogdieren, insecten, vogels en andere dieren wordt meegenomen. Er worden tips en ideeën gegeven voor een natuur- en onderhoudsvriendelijke tuin waarbij geluisterd wordt naar de wensen en noden van de tuineigenaar.

446 Kortrijkzanen, een overdonderend aantal voor de vijf tuincoaches die onmiddellijk aan de slag gingen. De coronapandemie dreigde de ambitie om in het eerste jaar een 100-tal tuinbezoeken te bolwerken, even te dwarsbomen. De opgelopen vertraging wordt echter volop weggewerkt en de coaches geven aan dat doelstelling zal behaald worden.

Ondertussen werd de proefperiode van het project positief geëvalueerd. De mensen die de tuincoach reeds hebben ontvangen reageren positief en het ecologisch tuinadvies wordt door alle actoren als kwaliteitsvol en nuttig ervaren.

Extra tuincoaches

Omdat de wachttijd voor sommigen nog lang is en Stad Kortrijk de enthousiastelingen sneller wil helpen, is een raamcontract opgesteld om het project de komende vier jaar verder te zetten én meer Tuincoaches onder de arm te nemen. Er wordt gemikt op vier extra tuincoaches, bovenop de 5 die al aan de slag waren.

Bert Herrewyn: “Met de aanstelling van extra tuincoaches drijven we het aantal bezochte tuinen per jaar op zodat iedereen tijdig aan de slag kan om zijn tuin natuurrijker te maken.”

Extra infomoment voor mensen op de wachtlijst

In afwachting van het bezoek van hun tuincoach organiseert Kortrijk later dit najaar een infosessie omtrent ecologisch tuinieren. Een avond waarbij erkende experten tips and tricks brengen voor de courante stads- en wijktuin maar ook bijvoorbeeld voor een ecologische moestuin of landschappelijke tuin. De format (digitaal of live) wordt gezien de huidige evolutie van de coronacijfers nog bekeken.

Wie een tuincoach wil ontvangen, kan zich aanmelden via www.kortrijk.be/tuincoach.Meer nieuws uit de streek