Harelbeeks stadsbestuur zet in op ondersteuning verenigingsleven

Harelbeeks stadsbestuur zet in op ondersteuning verenigingsleven


De Vlaamse overheid stelt heel wat middelen ter beschikking aan elk lokaal bestuur ter ondersteuning van de lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Harelbeke kan rekenen op 276.000 euro die stap voor stap en op maat van elke vereniging wordt ingezet.

Begin juli vond al een eerste geslaagde bestelronde plaats waarbij elke vereniging gratis beschermingsmateriaal kon verkrijgen (mondmaskers, handgel). Er volgt een tweede ronde in september. Alle stadsinfrastructuur werd voorzien van de nodige handgelzuilen en voldoende ontsmettingsmateriaal. Op deze manier starten de verenigingen hun werking veilig terug op. In de aula en de raadszaal van CC het SPOOR werd een ventilatiesysteem geplaatst zodat ook deze ruimtes op een coronaveilige manier gebruikt kunnen worden.

Iedere erkende jeugd-, sport- en cultuurvereniging kan daarnaast rekenen op een extra financiële ondersteuning: een verhoging van 50 % van de jaarlijkse subsidie die ze ontvangen. Een deeltje hiervan zal elke vereniging ontvangen onder de vorm van een ‘Oarelbeke Weireldkoarte’. Deze extra subsidie wordt nog voor eind dit jaar uitbetaald.

Er blijft nog budget over, maar Harelbeke kiest er als stadsbestuur voor om dit goed doordacht en voldoende verspreid te besteden. “We geloven dat de coronacrisis nog een tijdje zal meespelen terwijl de effecten hiervan op het verenigingsleven nog niet voldoende zichtbaar zijn. De middelen zullen tegen eind 2021 uitgegeven zijn. Het stadsbestuur werkt samen met de adviesraden verdere acties uit.”

Wie zelf suggesties of vragen heeft, kan steeds terecht bij één van de vrijetijdsdiensten.Meer nieuws uit de streek