Harelbeke ontvangt Pleegzorglabel

Harelbeke ontvangt Pleegzorglabel


Copyright foto: Els Deleu

In de week van de Pleegzorg van 13 tot en met 22 november ontvangt Stad Harelbeke het label van Pleegzorggemeente.

“Harelbeke is een warme en kindvriendelijke stad, die kansen geven en grijpen stimuleert. Vanaf nu ondersteunen wij pleegzorg mee om de bekendheid en het maatschappelijk draagvlak te vergroten zodat alle kinderen, die niet (meer) thuis kunnen wonen de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving”, verklaart schepen van Welzijn Lynn Callewaert.

Pleegzorg West-Vlaanderen heeft sinds kort een nieuwe vestiging op grondgebied Harelbeke, in de Kortrijksesteenweg 200. Pleegzorg organiseert een gepaste thuisomgeving voor iedereen die niet (meer) thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. In West-Vlaanderen zijn er momenteel meer dan 900 pleeggezinnen, samen vangen zij meer dan 1.200 kinderen en (jong-)volwassenen met een beperking op. Toch is er dringend nood aan extra pleeggezinnen want er staan nog ongeveer 200 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Voor hen werd nog geen plekje in een gezin gevonden. Daarom roept Pleegzorg West-Vlaanderen de steun van de Vlaamse gemeente- en stadsbesturen in met als gezamenlijk doel: Pleegzorg West-Vlaanderen lokaal meer bekend maken en Vlaamse gezinnen warm maken voor pleegzorg. Het Harelbeekse stadsbestuur wil dit uiteraard ondersteunen. In Harelbeke staan op dit moment zestien pleeggezinnen in voor de zorg van veertien pleegkinderen en twee (jong-)volwassenen met een beperking. Om dit officieel te bezegelen, werd het Pleegzorglabel op maandag 16 november in handen van schepen Lynn Callewaert en burgemeester Alain Top uitgereikt door een medewerker van Pleegzorg West-Vlaanderen. Er werden ook 2 boeken over Pleegzorg overhandigd. Een moment bij uitstek om stil te staan bij het belang en de kracht van de Vlaamse pleeggezinnen, die elke dag opnieuw klaarstaan.Meer nieuws uit de streek