Het Eiland wordt fietszone

Het Eiland wordt fietszone


Stad Harelbeke gaat voluit voor verkeersveiligheid en fietscomfort over het hele grondgebied. Daarom ondertekende de stad in samenwerking met Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA het charter rond werftransport voor private en publieke bouw- en wegenwerken. Een belangrijke actie die perfect in dit plaatje past is de omvorming van ‘het Eiland’ tot een fietszone.

Schepen van mobiliteit Tijs Naert legt uit: “We moeten ervoor zorgen dat kinderen, die vaak te voet of met de fiets naar school gaan, zo veilig mogelijk op school geraken. Wij hebben als stad de taak om te ondersteunen en de routes naar school te onderzoeken en waar mogelijk in te grijpen zodat er geen gevaarlijke situaties gecreëerd worden. We doen dat niet alleen door de doelstellingen van het charter na te streven, maar ook door de gebieden in onze stad te bekijken en aanpassingen te maken voor de zwakke weggebruikers waar mogelijk.”

Het charter stelt een aantal belangrijke doelen op, zodat schoolomgevingen geen hinder ondervinden van eventueel werftransport. Departementshoofd grondgebiedszaken Karel Bauters licht toe: “Als aanspreekpunt voor de aannemers ga ik samen met de desbetreffende aannemers op zoek naar alternatieve routes, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook de routes naar school vermelden worden. Zo beperken we de hinder voor zwakke weggebruikers en kinderen. Het charter beslist ook onder andere dat er geen werftransport met tractoren mag gebeuren in de bebouwde kom en schoolomgevingen én dat werftransport voor werven dichtbij schoolomgevingen uitgesteld moet worden tot voor of na de begin- en einduren van de scholen.”

Fietszone

Niet alleen bewaakt het charter dat de routes naar school veilig zijn, maar ook dat ze proper blijven. Aannemers moeten inspanningen leveren om de werfroutes proper te houden en lading af te dekken indien deze stofhinder kunnen geven. Dat we als stad inzetten op veiligheid en leefbaarheid bewijzen we met de uitrol van de eerste fietszone in de stad, in het deelgebied ‘het Eiland’ tussen de Stasegemstraat en de Gaversstraat en tussen de Heerbaan en de spoorweg. De fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten, die leiden tot trager verkeer en een gezondere stad. Fietsers worden de hoofdgebruikers van deze straten. Auto’s mogen er nog steeds rijden, maar moeten achter de fietsers blijven. De maximumsnelheid in de zone wordt beperkt tot 30 kilometer per uur. De fietszone zal te herkennen zijn aan de verkeersborden bij het binnenrijden en de rode kleurvlakken met fietslogo’s op het wegdek.

Schepen Tijs Naert is zeer tevreden: “We kregen de afgelopen tijd meerdere vragen over de veiligheid in de schoolomgeving op het Eiland, maar ook in de omliggende straten. De straten zijn er smal en bieden weinig mogelijkheden om fietsers veilig over te laten steken en bovendien de wettelijk bepaalde minimale meter afstand tussen de fietsers en auto’s te respecteren. Daarnaast geldt er over het hele Eiland een zware parkeerdruk. De aanpak op het Eiland past volledig binnen de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan, waar met fix-the-mix-wijken zal gewerkt worden.”Meer nieuws uit de streek