Kapellepad wordt volgende week heraangelegd

Kapellepad wordt volgende week heraangelegd


De landelijke trage weg ‘Kapellepad’ wordt vaak door schoolgaande fietsers gebruikt als veilige shortcut naar Don Bosco. De stad wil de weg nu een upgrade geven.

Het Kapellepad is een landelijke verbinding die de Bosstraat met de schoolomgeving van Sint-Anna en de Don Boscolaan verbindt. Om het fiets- en wandelcomfort te verbeteren voor de vele gebruikers van deze trage weg is het noodzakelijk dat er onderhoudswerken worden uitgevoerd. De werken worden uitgevoerd door nv Jozef Vanden Buverie en Co en werd gegund voor een bedrag van 91.850 euro. De werkzaamheden gaan van start op 28 september en worden onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden beëindigd op 6 november.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Deze trage weg wordt vaak gebruikt door voetgangers om het landelijke deel van Kortrijk te verkennen. Met het vernieuwen van het Kappelepad blijft Stad Kortrijk verder werken aan het vernieuwen en uitbouwen van zijn waardevol netwerk van trage wegen.  Het is echter ook een belangrijke verbinding met de schoolomgeving van Don Bosco waardoor ook veel leerlingen van het Kapellepad gebruik maken. Een nieuw Kappelepad betekent dus ook een kwalitatief en veilig fietstraject voor de leerlingen van en naar school.”Meer nieuws uit de streek