Kortrijk gaat op zoek naar een nieuwe belleman

Kortrijk gaat op zoek naar een nieuwe belleman


Stad Kortrijk opent de verkiezing voor een nieuwe belleman. Kandidaten kunnen zich tot half juli aanmelden om Peter Caesens op te volgen, die enkele maanden geleden om het leven kwam tijdens een hevige woningbrand. De verkiezing zal plaatsvinden tijdens de Rollie’s Rollofeesten in Rollegem.

Begin maart kwam Peter Caesens om het leven tijdens een woningbrand. Peter was niet enkel een trouwe bibliotheekmedewerker, hij was ook de Kortrijkse belleman, een taak die hij steeds met passie heeft volbracht. In samenspraak met de familie van Peter wordt de verkiezing voor een nieuwe belleman opgestart. Deze zal plaatsvinden tijdens de Rollofeesten in Rollegem, waar Peter zelf ooit verkozen werd tot belleman.

Kandidaten kunnen zich tot 15 juli aanmelden. Bij hun kandidatuur stellen ze zich schriftelijk voor en motiveren ze waarom zij de ideale belleman zouden zijn. Daarnaast illustreert men ook de spraakvaardigheid in een filmpje. Stad Kortrijk biedt aan de belleman de bel en het uniform aan. Bij de kandidatuur mogen de kandidaten zelf al een voorstel of suggestie indienen voor hun uniform.

Tijdens Rollie’s Rollofeesten, die onder voorbehoud van verlenging van de coronamaatregelen plaatsvinden begin september, zullen de geselecteerde kandidaten het tegen elkaar opnemen in verschillende proeven. Deze proeven zullen worden beoordeeld door een vijfkoppige jury. Maarten Caesens, broer van Peter, zetelt in de jury samen met Lieven Maertens (voorzitter van de cultuurraad), Gilbert Demaringo (Orde van de Bellemannen), Edwig De Mey (voormalig belleman) en Vanessa Malisse (organisatie Rollofeesten).  

Axel Ronse, schepen van Cultuur voegt er nog aan toe: “Een stad zonder belleman heeft geen ziel. Met Peter verloren we een indrukwekkend figuur die zijn rol als belleman steeds ter harte heeft genomen en onze stad een ziel heeft gegeven. Het wordt niet evident om Peter te vervangen. Ik wil Maarten bedanken om met ons mee na te denken over de opvolging van Peter en om te willen zetelen in de jury.”

De persoon die uiteindelijk als belleman zal worden aangesteld, krijgt deze benoeming voor onbepaalde duur. De aanstelling wordt officieel bekrachtigd door de gemeenteraad. De verkozen belleman heeft vervolgens het alleenrecht om als belleman op te treden op grondgebied Kortrijk. De verkozene kan lid worden van de Orde van de Bellenmannen en in die hoedanigheid de stad vertegenwoordigen bij bepaalde gelegenheden en deelnemen aan wedstrijden.

Alle meerderjarige personen die wonen in Kortrijk of een sterke band hebben met Kortrijk kunnen hun kandidatuur indienen. Zie jij het wel zitten om de nieuwe belleman van Kortrijk te worden? Neem dan zeker eens een kijkje op www.kortrijk.be/nieuws/verkiezing-nieuwe-belleman want daar kan je de volledige procedure nalezen.Meer nieuws uit de streek


Heel wat West-Vlamingen kwamen voor op de …

In de nieuwe docureeks ‘Ja, Chef!’ duikt …