Kortrijk groeit en bloeit als studentenstad

Kortrijk groeit en bloeit als studentenstad


Het Kortrijkse stadsbestuur heft het moratorium op nieuwe studentenkamers tijdelijk op. Het moratorium, daterend uit 2013, betekende dat er geen nieuwe studentenkamers meer mochten bijkomen. Er was toen een overaanbod op de markt waardoor studentenkamers leeg bleven te staan. Zeven jaar later is het aantal studenten in Kortrijk sterk gestegen en voldoet het huidig aanbod van studentenhuisvesting niet meer aan de vraag.

Hogescholen en universiteiten bloeien en groeien

Op 14 oktober 2013 voerde de gemeenteraad het moratorium op nieuwe studentenkamers in. Er was toen een overaanbod van zo’n 600 kamers. Vandaag geven de hogeronderwijsinstellingen het signaal geven dat Kortrijk een tekort aan studentenkamers kent. De Kortrijkse hogescholen en universiteiten bloeien. De bestaande campussen breidden de laatste jaren uit en er zijn enkele nieuwe nicherichtingen bijgekomen die een internationaal studentenpubliek met huisvestingbehoefte aantrekken.

Bijkomende studentenhuisvesting noodzakelijk

Sinds het academiejaar 2012-13 (invoeren moratorium) is het aantal ingeschreven studenten gestegen van 9.308 naar 15.275. Door die groei is het overaanbod aan studentenkamers inmiddels weggewerkt.

Tussen een aanvraag tot omgevingsvergunning en de uiteindelijke oplevering van een studentenhuis verstrijkt gemakkelijk een periode van 2 jaar. Indien wordt uitgegaan van een voorzichtige inschatting van 25 % kotstudenten, dan betekent het dat er binnen twee jaar een vraag zal zijn naar 4.210 tot 4.620 studentenkamers. Momenteel telt Kortrijk 2.958 erkende studentenkamers.

Zo is er binnen twee jaar dus een aanzienlijk tekort tussen de 1.252 en 1.662 studentenkamers. Daarom is beslist om het moratorium tijdelijk te lossen.

Tijdelijke opheffing onder voorwaarden

Het moratorium wordt dus opgeheven, maar niet volledig. Het gaat om een tijdelijke opheffing gedurende één schooljaar tot 30 juni 2021. Na 30 juni 2021 volgt een evaluatie waarbij gekeken wordt hoeveel vergunningen en uitbatingsvergunningen zijn afgeleverd voor nieuwe studentenkamers en hoe het aantal studenten effectief evolueert. Een groot overaanbod zoals in 2013 moet absoluut vermeden worden.Meer nieuws uit de streek