Kortrijk houdt zich klaar voor hittegolf

Kortrijk houdt zich klaar voor hittegolf


Vanaf woensdag krijgen we zomerse temperaturen. Volgens de voorspellingen van het KMI gaan we vanaf donderdag naar temperaturen die de drempelwaarde van 30°C overschrijden. De hoge temperaturen zouden tot begin volgende week aanhouden, we mogen dus spreken van een nieuwe hittegolf. Kortrijk zet zich in ieder geval op scherp en heeft een hittenoodplan klaar.

Stad Kortrijk doet tijdens hittegolven een oproep naar elke stadsgenoot om een extra oogje in het zeil te houden. Vooral bij kwetsbare buurtbewoners die tijdens een uitzonderlijk warme periode geïsoleerd dreigen te geraken, ouderen die slecht te been zijn, …  

Problemen die je zelf niet onmiddellijk kan oplossen, leg je best voor aan meldpunt 1777. Je kan gratis bellen van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantoortijden van 9 tot 17 uur. Het meldpunt is ook bereikbaar via 1777@kortrijk.be, de app 1777 of het meldingsformulier op www.kortrijk.be. Buiten de openingstijden kan je voor dringende gevallen terecht bij de politie op het gratis nummer 1701 of het noodnummer 112. Men kan ook rechtstreeks (telefonisch) terecht bij het Sociaal Huis en de wijkcentra.

Grote drukte vermijden

Het mooie weer en de soldenperiode zullen ongetwijfeld meer volk naar buiten lokken. De stad bereidt zich samen met politiezone Vlas voor om mogelijke grote drukte op hotspots in de stad te monitoren en zo nodig in te grijpen.

Zwemmen in Leie verboden

Wildzwemmers zoeken vaak verkoeling op in de Leie. Dit is gevaarlijk. Koude onderstromen kunnen je spieren doen verkrampen tijdens het zwemmen en je kan je ernstig bezeren als je het ondiepe water induikt. De stad en De Vlaamse Waterweg lieten vorig jaar bordjes ‘verboden te zwemmen’ plaatsen. De politie controleert indien nodig en schrijft GAS-boetes uit. Het zwemverbod geldt eveneens voor dieren.

Zwemmen in het kanaal Bossuit-Kortrijk, nabij het openluchtzwembad Abdijkaai, is sinds 8 juni wél mogelijk. Dit kan enkel op bepaalde tijdstippen, in een afgebakende zwemzone en onder begeleiding van een redder. Deze openluchtzwemzone is vooral bedoeld voor sportieve baantjeszwemmers en niet voor de recreatieve zwemmer. Op voorhand reserveren is verplicht. Meer info op www.kortrijk.be/kanaalzwemmen.

Dierenwelzijn

Honden hebben snel last van de warmte. Laat hen daarom nooit achter in de auto bij warm weer. Een stilstaande auto wordt in de zon snel heet, ook al staan de ramen een stukje open. De gemeenschapswachten en politie houden daarom een oogje in het zeil. Heb je andere dieren? Zorg dat ze koel drinkwater en de nodige beschutting tegen de zon hebben. Meer info: www.huisdierinfo.be/dieren-en-warm-weer.   Meer nieuws uit de streek