Algemene mondmaskerplicht en bubbels van 10 in Kortrijk

Algemene mondmaskerplicht en bubbels van 10 in Kortrijk


De Stad Kortrijk wil een algemene mondmaskerplicht invoeren op alle publiek toegankelijke plaatsen over het volledige grondgebied van Kortrijk en deelgemeenten. Bovendien wil de stad de bubbels beperken tot 10 personen. Deze maatregelen werden deze ochtend beslist op een bijzonder College en worden nu voorgelegd aan de provinciegouverneur en de Vlaamse gezondheidsinspectie.

Algemene mondmaskerplicht

De maatregel van de algemene mondmaskerplicht is ingegeven vanuit de vaststelling dat de besmettingen met COVID-19 zich niet alleen voordoen in het centrum van de stad, en dus de meest drukke gebieden, maar ook in de niet-stedelijke omgevingen zoals in de zuidelijke rand van de stad. Deze maatregel heeft meteen het voordeel van de duidelijkheid en opvolgbaarheid voor de bevolking en ordehandhaving.

De mondmaskerplicht geldt op het volledige grondgebied van Kortrijk en vanaf de leeftijd van 12 jaar op alle publiek toegankelijke plaatsen, behalve:

  • tijdens verplaatsingen met de auto, moto(r), fiets of step
  • tijdens de beoefening van een sportactiviteit
  • tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen
  • voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is.

Voor horecazaken blijft de regeling gelden zoals federaal bepaald.

Bubbels van 10

Naast de algemene mondmaskerplicht stelt Kortrijk voor om de bubbels te beperken tot 10 personen in plaats van 15. Dit houdt in dat men per week maximaal met 10 personen nauwer contact mag hebben, dat samenscholingen beperkt worden tot 10 personen en dat men dus met maximum 10 personen tegelijk fysiek mag samenzijn (ongeacht de plaats).

Deze maatregel is ingegeven vanuit het advies van de virologen. Het blijkt immers dat de verspreiding voornamelijk gebeurt via samenkomsten met vrienden en familie. Kortrijk wil op deze manier een duidelijk signaal geven.

Evenementen

De komende weken vinden er heel weinig evenementen plaats in de stad. Het gaat voornamelijk over straat- en buurtfeesten. De mondmaskerplicht geldt daar ook. Registreren is hiervoor niet verplicht, gelet op de aard van deze evenementen.

Markten en shoppingdagen

Tijdens de markten worden de looplijnen terug ingevoerd en wordt er met stewards gewerkt die de mensen wijzen op de verplichtingen van het dragen van een mondmasker en het houden van de nodige afstand.

Vanaf zaterdag wordt er in het winkelwandelgebied opnieuw met toegangspoorten en stewards gewerkt die de mensen wijzen op de verplichtingen (mondmasker en afstandsregel). Tevens wordt aan de politie gevraagd om gericht patrouilles in te zetten over het hele grondgebied.Meer nieuws uit de streek