Nieuwe vrouwelijke straatnaam in Bavikhove

Nieuwe vrouwelijke straatnaam in Bavikhove


Met de Madeleine Duchilaan keurde de gemeenteraad van Harelbeke principieel het voorstel van Vrouw en Maatschappij goed om te kiezen voor een vrouwelijke straatnaam. Verschillende fracties waren hier ook voorstander van.

Naar aanleiding van het feit dat een journaliste vastgesteld had dat in Vlaanderen 85 % van de straten vernoemd zijn naar mannelijke personen, voerde Vrouw en Maatschappij (V&M) Harelbeke actie voor ‘meer vrouw op straat’ voor het stadhuis van Harelbeke.

In Harelbeke waren tot op heden slechts twee straten naar vrouwen vernoemd, namelijk Gravin Adelahof en Koningin Astridlaan”, aldus Martine De Ceuninck en Evelyne Buyck, de voorzitters van V&M Harelbeke. Vanuit de gemeenteraad ijverde Rosanne Mestdagh (CD&V)  er ook voor om bij het toekennen van nieuwe straatnamen, meer rekening te houden met vrouwelijke belangrijke personen uit het Harelbeekse verleden. Schepen van Cultuur Francis Pattyn (CD&V) verklaarde zich toen bereid om extra inspanningen te leveren.

Nu er in Bavikhove een nieuwe verkaveling komt op de hoek van de Oudstrijderslaan en de Vierkeerstraat, moet een deel van de Oudstrijderslaan tussen het kruispunt met de Bavikhoofsestraat en het kruispunt met de Vierkeerstraat herbenoemd worden. Op advies van de Cultuurraad werd gekozen voor de Madeleine Duchilaan. Schepen van Welzijn Lynn Callewaert die bevoegd is voor Gelijke Kansen is tevreden dat Harelbeke opnieuw een stap vooruit zet in de roldoorbrekende beeldvorming voor vrouwen en mannen binnen het gelijke kansenbeleid.

Madeleine Duchi

Madeleine Duchi

Madeleine Duchi begon als onderwijzeres in Bavikhove. Door haar huwelijk moest ze stoppen met dit werk, maar ze bleef kinderen die het moeilijk hadden les geven van thuis uit. Ze was ook de eerste vrouwelijke Bavikhoofse politica met een mandaat in de COO, de Commissie van Openbaren Onderstand. Kinderen met een beperking ging ze samen met haar man met de auto ophalen in Bavikhove, Hulste, Harelbeke, Kuurne en Lendelede om ze naar een school te brengen waar het onderwijs zo goed mogelijk aan de noden van deze kinderen was aangepast. Madeleine Duchi liet nooit na om mensen te helpen waar ze kon en waar ze het verschil kon maken. Zo is er een verhaal bekend van meisjes die ze in huis nam nadat de thuissituatie uit de hand liep.”Meer nieuws uit de streek