Reeds 31 bewoners op Covid-afdeling Zorg Kortrijk

Reeds 31 bewoners op Covid-afdeling Zorg Kortrijk


Binnen de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk zijn er helaas reeds tientallen bewoners en medewerkers besmet met coronavirus. Om de kwetsbare bewoners en het personeel te beschermen, moeten snel en gericht ingegrepen worden. Daarom wordt de bezoekersregeling ingeperkt: een bewoner mag voorlopig nog één vaste bezoeker ontvangen.

Er zitten 31 bewoners in Covid-afdeling van Sint-Jozef, dat is meer dan op het piekmoment tijdens de eerste coronagolf. 34 personeelsleden van Zorg Kortrijk zijn momenteel afwezig ten gevolge van de tweede coronagolf.

“Om de uitbraak van het virus onder controle te krijgen moeten we de kans op bijkomende besmettingen minimaliseren. Er komen teveel besmettingen de woonzorgcentra binnen. Bovendien is de werkdruk op het personeel dat nog aanwezig is op de werkvloer bijzonder hoog. Om die redenen kunnen we niet ander dan een strenger bezoekersregime in te voeren. Tot nader order kan een bewoner nog één vaste bezoeker ontvangen. Hij/zij kan elke dag een bezoek brengen tussen 14 en 19 uur, ook in het weekend. De bezoeker moet dus steeds dezelfde persoon zijn. We nodigen alle bezoekers uit om een sneltest te ondergaan. De sneltest is minder gevoelig dan een reguliere PCR-test, maar wie positief test, mag ervan uitgaan dat het resultaat correct is. Wie negatief test, mag er niet van uitgaan dat hij/zij het virus niet heeft en moet zich dus nog steeds aan alle veiligheidsmaatregelen houden”, klinkt het.

Bezoekers moeten in alle omstandigheden volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen:

  • Ondertekenen van een verklaring op eer en bezoekersregistratie
  • Altijd en overal in het woonzorgcentrum een mondneusmasker dragen
  • Steeds minstens 1,5 meter afstand met de bewoner bewaren, dus geen knuffelcontact
  • Een goede handhygiëne hanteren en de handen ontsmetten

Deze week worden opnieuw alle medewerkers en bewoners getest, om zo de uitbraak zo snel mogelijk onder controle te krijgen.Meer nieuws uit de streek


‘Het Idee’ viert op maandag 23 november …

Heel wat West-Vlamingen kwamen voor op de …