Sint-Rochuskerk is verkocht

Sint-Rochuskerk is verkocht


De Sint-Rochuskerk in Kortrijk is verkocht aan de familie Loosveldt uit Zulte. De kunstcollectie zal er tentoongesteld worden. Met het kerkenplan stelde stad Kortrijk als streefdoel om van 22 naar 11 kerken te gaan. De markt werd bevraagd en er waren zes kandidaat-kopers.

De Sint-Rochuskerk werd gebouwd tussen 1870 en 1880 en is in neogotische stijl gebouwd.

Ze is verkocht aan de familie Loosveldt van de NV Loosveldt uit Zulte, een bedrijf dat tuin- en bouwornamenten fabriceert. Wally Loosveldt is er de zaakvoerder. Dochter Nathalie is apotheker in Kortrijk. De verkoopprijs voor de kerk bedroeg 250.000 euro. Daar zal de kunstcollectie van Wally geëxposeerd worden, maar er wordt geen publiek museum van gemaakt. De onroerende stukken werden mee verkocht, en ook het Anneessens orgel dat gebouwd werd in 1890. “We staan er wel voor open om ten gepasten tijde de kerk eens open te stellen voor het publiek voor eventueel eens een orgelconcert, maar onze kunstcollectie is eigenlijk privé.”

De aanpalende villa aan de achterkant werd verkocht voor 230.000 euro. Voor de prijzen werd beroep gedaan op een schatter.

De kerk wordt op 31 december aan de eredienst onttrokken. Vanaf 1 januari kan de familie de noodzakelijke herstellingswerken aan de kerk starten, maar die timing ligt nog niet vast.

Voor de Sint-Rochusparochie wordt de nieuwe kerk de Verrijzeniskerk in de Burgemeester Pyckestraat. Ook de Sint-Theresiakapel wordt aan de eredienst onttrokken en loopt over in basisschool ’t Hoge. Eerder werd al gemeld dat de H. Damiaankerk in handen kwam van Poverello.Meer nieuws uit de streek