Stad Kortrijk geeft cultuurverenigingen financiële impuls

Stad Kortrijk geeft cultuurverenigingen financiële impuls


Stad Kortrijk wil haar sterke culturele en socio-culturele verenigingsleven blijven ondersteunen en voorziet vanuit het noodfonds middelen om samen door de crisis te komen. Zo worden alle kosten voor erkende gesubsidieerde verenigingen volledig terugbetaald. Met een injectie van 150.000 euro vanuit het noodfonds wil Kortrijk het voortbestaan van verenigingen en professionele spelers kunnen garanderen.

Stad Kortrijk wil in de eerste plaats verenigingen die een financiële schade hebben geleden extra gaan steunen en trekt hiervoor 50.000 euro uit het noodfonds. Hiervoor werden alle 220 erkende, gesubsidieerde niet-professionele verenigingen van Kortrijk aangeschreven en gevraagd om een raming te bezorgen. Er kwamen 26 dossiers binnen. De stad beslist nu om 100 % tegemoet te komen in de kosten die men reeds had gemaakt voor een evenement dat uiteindelijk niet kon plaatsvinden.

Ook kosten die werden gemaakt om evenementen wel te kunnen laten plaatsvinden op een coronaproof wijze (zoals aankoop van preventiemateriaal of plexiglas) vallen hieronder. Daarnaast wordt er ook voor 50 % tussengekomen in de gederfde opbrengsten met een maximum van 4.000 euro per vereniging. Hiervoor werden ramingen gemaakt op basis van gelijkaardige activiteiten in het jaar voordien.

De uitbetaling van deze uitzonderlijke tegemoetkoming zal dit najaar gebeuren. Bijkomend wordt de jaarlijks voorziene subsidie dit jaar vroeger uitbetaald dan andere jaren zodat verenigingen hun werking kunnen blijven garanderen. Normaal wordt die ten laatste in december uitbetaald, dit jaar zal dat al begin oktober gebeuren. Naast deze subsidies voor de reguliere verenigingen wordt ook werk gemaakt van een reglement voor organisaties die willen doorgroeien naar professionele kunstorganisaties. Ook daarvoor voorziet de stad 50.000 euro vanuit het noodfonds. Vele verenigingen kunnen steun gebruiken in die belangrijke stap en daar wil de stad graag in helpen.

Het noodfonds wordt ook aangewend om de komende jaren nog meer cultuurprojecten in de stad te genereren door het verhogen van de huidige projectsubsidies met jaarlijks 10.000 euro, goed voor een totaal van 50.000 euro. Er worden ook extra initiatieven genomen door de stadsteams om culturele projecten met verschillende partners in Kortrijk op te zetten.

Voor de professionele organisaties worden de bestaande ondersteuningen van de stad volledig uitbetaald op 2020. Ook gratis huur in stadsinfrastructuur tot eind augustus wordt voorzien om ook de moeilijke opstartperiode in de zomer te kunnen overbruggen.  Via het bestaande Kunstenoverleg wordt vinger aan de pols gehouden om als stad mee ademruimte te kunnen geven aan de sector. Stad Kortrijk steunt openlijk de acties van de Crisiscel Cultuur.

Het rijke verenigingsleven moet behouden blijven, want ze vormen de rijke basis voor Stad Kortrijk op weg naar Europese Culturele hoofdstad 2030.Meer nieuws uit de streek


De coronacijfers in ons land gaan opnieuw …

In mei beloofde het stadsbestuur te onderzoeken …