VVSG-Trefdag pas in 2022

VVSG-Trefdag pas in 2022


De VVSG-Trefdag van 6 mei 2021 wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2022. Dat hebben de VVSG en gaststad Kortrijk samen beslist. De huidige coronacrisis geeft de doorslag voor deze moeilijke doch weloverwogen beslissing. Het vernieuwende concept van deze tiende editie waar beleving en netwerking centraal staan, willen beide organiserende partners in de beste omstandigheden laten plaatsvinden.

Zolang de coronacrisis niet is gestabiliseerd en er geen vaccin op de markt is, blijft het organiseren van massabijeenkomsten risicovol. De VVSG en Stad Kortrijk willen hun verantwoordelijkheid nemen. Met een groep van ongeveer 3.000 bezoekers zal dicht contact tussen de deelnemers bijna onvermijdelijk zijn. VVSG wil de deelnemers, partners, sprekers en gaststad Kortrijk de kans geven om de Trefdag ten volle en veilig te beleven. Ze hebben gezocht naar alternatieven, maar komen tot de conclusie dat een Trefdag digitaal of in een beperkte vorm organiseren, afbreuk doet aan de kern van het initiatief: een hoogdag voor lokale besturen waar inspiratie, ontmoeting en beleving centraal staan. Ook Kortrijk wil graag de kans grijpen om zich als gaststad helemaal te tonen en stelt de Trefdag om die reden liever een jaartje uit.

Achter de schermen werkt VVSG verder aan een geslaagde tiende editie van de VVSG-Trefdag en maken ze plannen voor een kleiner initiatief in mei 2021. Ook gaststad Kortrijk zal hier een rol in krijgen. Zodra de data vastliggen, verneem je meer.

Nathalie Desmet, algemeen directeur Stad Kortrijk: “Samen met VVSG heeft de stad beslist om de Trefdag een jaartje uit te stellen. Op die manier willen we de ontmoeting tussen de lokale besturen en hun vele partners toch live mogelijk maken in 2022. Deze dag moet een dag vol inspiratie worden voor Kortrijk en de regio dus willen we er volledig klaar voor zijn, rekening houdende met het feit dat we mogelijks ook dan nog één en ander via digitale weg moeten zien te organiseren.”Meer nieuws uit de streek