Allereerste troostplek in Wervik

Allereerste troostplek in Wervik


Op vrijdag 6 november hebben Ferm Geluwe, Ferm Kruiseke en Ferm Wervik de eerste troostplek van de gemeente op een stemmige manier ingericht. Een plek vol troost, hoop en verbondenheid voor al wie tijdens, en ook lang na de coronacrisis, troost wil geven of vinden. Of zelfs letterlijk troost wil planten. Want kenmerkend voor de troostplek zijn de bloemen. Bloembollen vol belofte voor een nieuw begin en energie.

Corona bracht een hele schok teweeg, ook in Wervik. Veel mensen worstelen met gemis, verlies en afscheid. Het sociale leven van velen werd ontwricht. Met dit initiatief krijgt de lokale gemeenschap een plek om samen troost te vinden en troost te planten. De troostplek is een stille plek in het groen, dichtbij huis. Een plaats waar iedereen verbondenheid in verlies en verdriet kan voelen. Maar ook opnieuw hoop en vertrouwen in de toekomst.

Ferm plantte deze troostplek onder de oude lindeboom, op het kruispunt van de Fobbestraat en de Oude Beselarestraat, met bloembollen en met woorden van troost en hoop.

Griet van Ferm Wervik vertelt: “Iedereen kan op deze troostplek komen genieten van de rust en de geplante bloembollen, want ook planten schenkt troost. Planten is immers bezig zijn met de toekomst. Het gedicht doet ons even stilstaan bij het verlies en het gemis. Net als de bloemen, wanneer ze bloeien in het voorjaar en ons aan het begin van de coronaepidemie herinneren. Uit de veerkracht van die kleine bloembollen halen we troost en nieuwe energie. We zijn blij dat we dit hier kunnen realiseren. Want dat is waar Ferm voor staat: samen meerwaarde geven aan het leven.”Meer nieuws uit de streek


Op maandag 30 november wordt er gestart …

Het stadsbestuur van Wervik investeert al jaren …