Bezoek woonzorgcentra: respecteer de richtlijnen

Bezoek woonzorgcentra: respecteer de richtlijnen


Op 24 augustus stelde de nationale Veiligheidsraad nieuwe richtlijnen vast die het bezoek in de woonzorgcentra opnieuw versoepelen. Alle woonzorgcentra in Menen doen hun uiterste best om het bezoek te faciliteren, rekening houdend met de mogelijkheden en de beperkingen eigen aan hun voorziening. “Wij zijn in permanent onderling overleg met de woonzorgcentra op ons grondgebied, want we zijn allemaal bekommerd om het mentaal welzijn van de bewoners”, zegt schepen van Zorg Renaat Vandenbulcke.

Daarom zoeken alle woonzorgcentra in de stad vanuit hun eigen structuur, gebouw en organisatie naar een evenwicht tussen de gezondheid en het geestelijk welbevinden van hun bewoners. Tegelijk wijzen de directies ook op de risico’s van deze versoepeling.

Schepen Vandenbulcke: “Ook het stadsbestuur doet een oproep aan alle bezoekers van woonzorgcentra en andere collectieve woonvormen om de geldende richtlijnen én de algemene hygiëneregels strikt te willen opvolgen, teneinde geen extra risico’s te creëren voor hun kwetsbare naasten. Het versoepelen van het bezoekrecht houdt immers een gedeelde verantwoordelijkheid in: woonzorgcentra, bewoners én bezoekers moeten samen voor een veilig verloop van dat bezoek zorgen. Alle instellingen leveren al maanden grote inspanningen. Hun medewerkers staan al die tijd onder zware druk. Toch geven zij alles om de bezoekregelingen in goede banen te leiden. Mogen we er dan ook op aandringen dat hun aanwijzingen gerespecteerd worden.”

Met deze oproep wil het stadsbestuur van Menen een uitbraak in de instellingen vermijden, maar ook voorkomen dat er weer strengere maatregelen of een bezoekverbod zouden moeten ingevoerd worden.Meer nieuws uit de streek


Op 26 oktober starten er rioleringswerken in …

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, …