Departementen Nord en Pas-de-Calais worden rode zone

Departementen Nord en Pas-de-Calais worden rode zone


Vanaf vrijdag 18 september om 16 uur zijn de departementen Nord en Pas-de-Calais geclassificeerd als rode zones voor België. De grens tussen Frankrijk en België blijft open, zonder grenscontroles. Toerisme is evenwel niet meer toegelaten naar deze departementen. Voor de inwoners van de grensregio (waartoe ook Wervik behoort), verandert er weinig.

Grensbewoners en -arbeiders kunnen de grens blijven oversteken voor korte dagelijkse reizen van korte duur zonder dat ze bij hun terugkeer naar België zich moeten laten testen, in quarantaine moeten gaan en of het Passenger Location Form moeten invullen. Zij mogen zich dus – zonder een verplicht attest bij te hebben – verplaatsen om zich naar de werkplaats te begeven of gebruikelijke of occasionele activiteiten uit te voeren, zoals inkopen doen, een familielid of een kennis bezoeken, medisch bezoek, recreatieve activiteiten, … Ze dienen ook in Frankrijk de afstands- en andere beschermingsmaatregelen te eerbiedigen. Ook daar is het dragen van een mondmasker in diverse publieke ruimtes verplicht. Deze departementen zijn rode zones omdat er een verhoogd risico is op Covid-besmetting (ongunstige epidemeologische situatie).

Voor inwoners van België die niet in de grensregio met Frankrijk wonen, zijn de regels strenger. Voor hen geldt er een absoluut reisverbod, tenzij ze er essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben. In dit geval moeten ze een aannemelijk bewijs kunnen voorleggen (bv. uittreksel burgerlijke stand, arbeidscontract, …)

Reizigers die komen uit een rode zone worden beschouwd als hoogrisicocontacten. Ze moeten verplicht getest worden bij terugkeer en in quarantaine gaan. Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones is quarantaine de regel, waar enkel mag van afgeweken worden wanneer het essentiële aspect van de reis niet zou kunnen doorgaan omwille van de quarantaine. Alle reizigers moeten een ‘Public Health Passenger Locator Form’ invullen, ten vroegste 48 uur voor hun aankomst in België.  Dit moet niet wanneer het verblijf in het buitenland minder dan 48 uur bedraagt of het verblijf in België minder dan 48 uur duurt. Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op 1 plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het PLF-formulier. De periode van 14 dagen start zodra de reiziger in België aankomt, tenzij anders bepaald door de behandelend arts.Meer nieuws uit de streek


Vanaf 19 oktober gelden overal in ons …

Op zaterdag 17 oktober vindt traditiegetrouw de …