Help mee van Menen een Kindvriendelijke Stad te maken!

Help mee van Menen een Kindvriendelijke Stad te maken!


KVSG is de afkorting van KindVriendelijke Steden & Gemeenten. In het meerjarenplan is dé ultieme jeugddoelstelling van Menen een Kindvriendelijke Stad te maken. Dit wordt een stad natuurlijk niet zomaar: je dient een traject te doorlopen van ongeveer 2 jaar om een strategie te bepalen hoe je een kindvriendelijk beleid kunt voeren. Dit gaat hem niet om louter enkele nieuwe speelpleintjes of een jongerenevenement neer te poten. Neen, het gaat heel wat verder.

Het ultieme doel van dit traject is, dat er bij elke beslissing op zowel beleids- als organisatieniveau, nagedacht zal worden welke impact die beslissing zal of kan hebben op het functioneren van kinderen en jongeren. Kindvriendelijkheid kan gehanteerd worden als barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, onder andere kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt. Kindvriendelijkheid is dan een toets voor een toegankelijke, open en duurzame samenleving.

Om het label van Kindvriendelijke Stad te krijgen, moet het stadsbestuur van Menen natuurlijk weten wat er leeft onder de bevolking en specifiek onder de jongeren. In die optiek moet worden gepolst hoe het op heden met de kindvriendelijkheid in de stad staat. Pas wanneer een representatief aantal inwoners de bevraging invult, kunnen de pijnpunten worden aangepakt! Laat daarom zeker ook jullie (klein)kinderen, broers, zussen, neven, nichten, … deze enquête invullen!Meer nieuws uit de streek


“Onze medewerkers én vrijwilligers vanuit de Lokale …

De voorzitters van de 19 lokale UNIZO …