Invoering verplicht conformiteitsattest vanaf 2021

Invoering verplicht conformiteitsattest vanaf 2021


Vanaf 1 januari 2021 wordt het conformiteitsattest verplicht voor elke huurwoning in Menen, Lauwe en Rekkem. De invoering van een verplicht conformiteitsattest garandeert de huurder een basiskwaliteit en comfort in de woning, maar biedt eigenaars eveneens uitzicht op een vlotte verhuur. Kortom, een win-win situatie voor beide partijen.

“Hiermee realiseren wij ook meteen een belangrijke doelstelling uit het meerjarenplan Samen Menen Maken”, zegt een tevreden schepen van Wonen Renaat Vandenbulcke.

De invoering van een verplicht conformiteitsattest voor alle huurwoningen in Menen, Lauwe en Rekkem stond met stip genoteerd als een belangrijke doelstelling in het meerjarenplan 2020-2025. Met het conformiteitsattest wenst de stad werk te maken van een basiswoonkwaliteit en het wonen in de stad aantrekkelijker te maken. Om de invoering in goede banen te leiden zal de stad het conformiteitsattest gefaseerd invoeren. De oudste woningen zijn hierbij eerst aan de beurt en daarna volgen de meer recente woningen. Tegen 2025 dient elke huurwoning in Menen te beschikken over een geldig conformiteitsattest.

Als spreekwoordelijke stok achter de deur voert de stad ook een belastingreglement in voor woningen die niet beschikken over een geldig conformiteitsattest. Op die manier kan het conformiteitsattest in de praktijk ook effectief worden afgedwongen. De reglementen over het conformiteitsattest en het belastingreglement werden unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

Vanaf september wordt er gerichte communicatie voorzien naar eigenaars en huurders over de invoering van het conformiteitsattest. Ook komt er een specifieke brochure met extra informatie.Meer nieuws uit de streek


In 2015 sloot de stad Menen al …

De horeca kreeg vorige week het nieuws …