Menen strijdt tegen streetracers

Menen strijdt tegen streetracers


Het bestuur wil van Menen een warme stad maken. Menenaars worden uitgenodigd om uit hun huizen te komen en het aanbod op het openbaar domein (coronaproof) te beleven. Dat kan alleen als mensen zich veilig voelen op het openbaar domein. Helaas worden de straten in Menen (en elders) onveilig gemaakt door bijzonder roekeloze chauffeurs. “Er is geen enkel logisch argument te bedenken waarmee je zo’n gedrag kunt verantwoorden. We roepen de streetracers dan ook op om er nu mee op te houden en de straten veilig te houden”, aldus burgemeester Eddy Lust.

Schepen van mobiliteit Patrick Roose vult aan: “Wij willen de streetracers herinneren aan het openbare karakter van de openbare weg. De verkeersregels zijn er om iedereen een veilige plek te geven in het verkeer, in het bijzonder de zwakke weggebruikers. Dat zal zeker het geval zijn in het nieuwe mobiliteitsplan. Streetracers jagen zwakke weggebruikers angst aan. Ze privatiseren de openbare weg en laten er het recht van de sterkste gelden. Dat kan ik als schepen van mobiliteit niet toelaten. Daarom vraag ik op mijn beurt aan de racers om er nu mee te stoppen. Ik vraag dit niet zomaar. De afgelopen 2 maanden hebben stadsdiensten, politie en burgers samengewerkt en een betrouwbare lijst aangelegd van roekeloze bestuurders. Die lijst kan gebruikt worden voor bestuurlijke handhaving. Dat is deze week gebeurd met een voertuig dat aan de ketting is gelegd, en met een goed herstelgesprek met de bestuurder. De bestuurder beloofde zijn gedrag te veranderen en dat is ons doel: geen repressie of boetes, maar de straten van Menen voor iedereen veilig maken.”

“Bij de politiezone Grensleie zien we veel kansen in de vernieuwde wisselwerking”, vervolgt eerste commissaris Stefaan Vannieuwenhuyze. “De wettelijke kracht van het bestuurlijk handhaven geeft een passend verlengstuk aan het handhavingsbeleid van de politie. De strafrechtelijke molen belemmert vaak een krachtige impact op het verkeersgedrag. De samenwerking met het bestuurlijke vergroot de impact nu. Er is ook een samenwerking met het parket waardoor er meer mogelijkheden bestaan om bijvoorbeeld de betaling van openstaande boetes af te dwingen. Ik hoop dat de racers de boodschap begrijpen: verkeersonveilig gedrag kan niet.”Meer nieuws uit de streek


In 2015 sloot de stad Menen al …

De horeca kreeg vorige week het nieuws …