Vakantiebabbels voor anderstalige kinderen

Vakantiebabbels voor anderstalige kinderen


Elk jaar organiseert het team Schoolopbouwwerk van het CAW Zuid-West-Vlaanderen in de laatste week van de grote vakantie een taalkamp in Menen. Gedurende die week wordt op een creatieve en ontspannende manier aan taalstimulering gedaan voor kwetsbare kinderen uit de 3de kleuterklas. Dit jaar echter wordt de werking van het project Vakantiebabbels aanzienlijk uitgebreid.

“De Vakantiebabbels hebben me blij gemaakt”, zegt schepen van sociaal beleid & flankerend onderwijs Angelique Declercq. “Iedere keer als we structurele maatschappelijke problemen van concrete mensen detecteren en structurele oplossingen aanreiken, word ik herinnerd aan de reden waarom ik dit ambt uitoefen. Daar word ik blij van. Als we daarbovenop precies het verschil hebben gemaakt voor mensen met minder maatschappelijke kansen, dan word ik daar zelfs heel blij van.”

De sluiting van de scholen door de COVID19-crisis heeft een enorme impact gehad op kinderen, in het bijzonder op kinderen uit kwetsbare gezinnen, omdat zij moeilijker te bereiken zijn via online kanalen. Voor hen is de impact van de crisis op hun ontwikkeling nog groter.

Met de Vakantiebabbels wil stad Menen inzetten op taalontwikkeling bij deze kwetsbare groep kinderen. “Door hen een taalbad te geven aan het einde van de zomervakantie, willen we de taaluitval tegengaan en hen een goede start geven in het volgend schooljaar. Kinderen hebben recht op ontwikkeling, op participatie in de samenleving, op onderwijs. Het is onze taak om te streven naar gelijke onderwijskansen voor elk kind in Menen. Vanuit deze missie is taalstimulering en taalverwerving een belangrijk aspect om op in te zetten, in het bijzonder voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Het beheersen van de taal bevordert participatie en de toegang tot informatie.”

Voor wie?

In Menen wonen 101 verschillende nationaliteiten. Die diversiteit zorgt ervoor dat 1 op de 4 kinderen thuis geen Nederlands te horen krijgen. Daarnaast wordt 1 op de 5 kinderen in Menen geboren in een kansarm gezin. De groep aan kinderen uit kwetsbare gezinnen die nood hebben aan extra taalstimulering is dit schooljaar nog groter. De voorbije jaren konden telkens 40 kinderen terecht bij de Vakantiebabbels. In 2020 werden 128 kinderen aangemeld voor de werking. De deelnemers worden aangemeld door de verschillende basisscholen, de brugfiguur onderwijs en alle partners van het Huis van het Kind.

Concrete werking

In Menen komen er 2 maal 40 kinderen uit verschillende gezinnen naar de Vakantiebabbels. Zij worden opgesplitst in 2 bubbels van ongeveer 20 kinderen. “Gelukkig hebben we in De Kleine Prins ruimte genoeg om dit te organiseren. In Lauwe en Rekkem wordt telkens een groep van 20 kinderen begeleid. De activiteiten worden begeleid door de medewerkers van het schoolopbouwwerk van het CAW, maar er wordt ook samengewerkt met studenten en vrijwilligers. De eerste ervaringen zijn alvast positief. De sfeer zit er op alle locaties goed in. De kinderen hebben het heel erg naar hun zin en zijn heel enthousiast”, klinkt het.Meer nieuws uit de streek


Op vrijdag 23 oktober is het Dag …

Op 26 oktober starten er rioleringswerken in …