‘Werf van de eeuw’ officieel van start

‘Werf van de eeuw’ officieel van start


Lage bruggen zijn een gekend probleem voor de moderne scheepvaart. Zo ook in de Rijselstraat te Menen. Toch toekomstbestendig varen? Dan is het tijd voor een verhoging én een rechttrekking: de Leie kronkelt hier immers iets te lustig door het landschap, wat vlot varen bemoeilijkt. De bocht in centrum wordt aangepakt, maar eerst moeten er panden worden gesloopt. Deze sloopwerken starten na de herfstvakantie en duren tot volgende zomer. Maar de werken starten niet overal tegelijk. Er zijn zes verschillende zones waar de afbraakwerken na elkaar opstarten. Eerst is de Oostkaai aan de beurt, in de lente volgen de andere zones. Er zijn in totaal 6 zones die gefaseerd gesloopt worden.

Minder hinder tijdens werken

De aannemer voorziet maatregelen om de sloopwerken zo veilig mogelijk te laten verlopen met zo weinig mogelijk hinder voor de buurtbewoners. Zo wordt stof beperkt door een vernevelingssysteem en geluidshinder verminderd door de nieuwste, stillere materialen tijdens de sloop in te zetten. Maar geluid, trillingen en stof kunnen natuurlijk niet helemaal voorkomen worden.

Veiligheid troef

Voordat de gebouwen gesloopt worden, ontmantelt de aannemer de gebouwen omzichtig. Alle losse materialen en asbest gebonden bouwelementen worden verwijderd. Mensen die in de omgeving wonen, worden uiteraard niet blootgesteld aan de asbestvezels. Medewerkers dragen binnen de zone beschermende kleding, daarbuiten is dat niet nodig.

Pand per pand wordt telkens een veilige werfzone afgebakend die soms tot op of over het voetpad komt. Voetgangers moeten dan plaatselijk oversteken. In de zones waar gewerkt wordt, zal er een plaatselijk parkeerverbod zijn zodat er voldoende ruimte is voor de werfzone en werfwagens. Bijna alle straten blijven tijdens de sloopwerken bereikbaar. Er zal altijd doorgang zijn voor fietsers en voetgangers. Daar waar de veiligheidszone van de werf tot op de straat komt, zijn er onvermijdelijk plaatselijke versmallingen waar het verkeer slechts in één richting voorbij kan. Die zone zal telkens opschuiven, want het slopen verloopt pand per pand.

Buurtbewoners blijven op de hoogte

Voor en tijdens de sloopwerken worden omwonenden telkens in detail geïnformeerd over de impact van de werf op hun omgeving. Wanneer er in hun zone met afbraakwerken wordt gestart, krijgen ze een brief in de bus met meer details over de werken, dezelfde informatie verschijnt dan ook op de website. De Vlaamse Waterweg nv zal tijdens de verschillende fases van de werken op verschillende manieren de evolutie van deze enorme werfzone in beeld brengen.

Bron: seineschelde.beMeer nieuws uit de streek


Op maandag 23 november starten er werken …