Wervik verstrengt mondmaskerplicht

Wervik verstrengt mondmaskerplicht


Het COVID-19 virus verspreidt zich verder binnen Europa en België.

Momenteel geldt er reeds een verplichting tot het dragen van mondmaskers in kapperszaken, winkels en winkelcentra, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, bibliotheken en musea, casino’s en de speelautomaten en gerechtsgebouwen (voor de publiek toegankelijke delen).

In Wervik werd deze verplichting met ingang van 22 juli ook ingevoerd voor de publiek toegankelijke gedeelten van de stads- en OCMW-gebouwen, zoals onder meer het stadhuis.

Als verantwoordelijke voor het verzekeren van de openbare veiligheid heeft burgemeester Youro Casier op 22 juli nog de volgende extra maatregelen genomen om het Coronavirus tegen te gaan :

  • Het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt is voor eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht op alle markten op het grondgebied van Wervik-Geluwe. Het betreft niet enkel de vrijdagmarkten in Wervik en Geluwe, maar ook eventuele andere (rommel)markten op het grondgebied.
  • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en neus bedekt niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

De verplichting gaat in op woensdag 22 juli.

Aan de marktkramers en de bezoekers van de markt wordt gevraagd om hier zeker rekening mee te willen houden. Het niet-naleven van de bepalingen kan leiden tot het opleggen van administratieve geldboetes tot een maximum van 350 euro.Meer nieuws uit de streek


Corona houdt niet alleen de burgers van …