Beschermd dorpsgezicht De Concessie: opmaak beheersplan

Beschermd dorpsgezicht De Concessie: opmaak beheersplan


Copyright foto: dehaan.be

In 2011 werd het herwaarderingsplan opgemaakt en goedgekeurd voor het beschermde dorpsgezicht De Concessie. De geldigheidsduur van het plan loopt af op 5 december 2021. Het schepencollege van De Haan heeft het studiebureau Erfgoed en Visie belast met de opmaak van een nieuw plan, thans beheersplan genaamd, voor de daaropvolgende periode van 24 jaar.

Vanaf augustus zullen medewerkers van het studiebureau aan het werk zijn in de Concessiewijk (foto’s maken, opmetingen doen, …). Te gepasten tijde zal een infomoment gehouden worden waarop de aanpak van het beheersplan zal worden toegelicht aan eigenaars en bewoners.Meer nieuws uit de streek


Op zaterdag 19 september is het opnieuw …

Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende is …