Gemeentebestuur start met bevragingscampagne: ‘Zeg het eki’

Gemeentebestuur start met bevragingscampagne: ‘Zeg het eki’


Middelkerke is benieuwd naar jullie gedacht over het leven in de gemeente en het beleid dat het gemeentebestuur voert. Tussen nu en het einde van de beleidscyclus organiseert het gemeentebestuur 6 enquêtemomenten. De online bevragingen polsen naar de waardering van de verschillende realisaties en naar wat inwoners, tweedeverblijvers en vakantiegangers van het gemeentebestuur verwachten. Dit jaar mogen de inwoners de enquête invullen, volgend jaar tweedeverblijvers en vakantiegangers.

Begin dit jaar ontving iedere inwoner van Middelkerke het meerjarenplan van het gemeentebestuur in de brievenbus. In dit plan staat wat het beleid van de gemeente Middelkerke in de komende jaren wil realiseren. Het is natuurlijk belangrijk dat wordt stilgestaan bij dat plan. Volgend jaar komen de tweedeverblijvers en vakantiegangers aan de beurt. Elk jaar worden de cijfers geëvalueerd.

Naast het polsen naar de mate van tevredenheid, wil deze enquête ook blootleggen wat ‘ondervraagden’ verwachten van het gemeentebestuur. Misschien liggen die verwachtingen wel anders dan wat het gemeentebestuur voor ogen heeft.

November is enquêtemaand

“Om constant vinger aan de pols te houden betrekken we tot in 2023 de verschillende doelgroepen in enkele fasen. In november lanceren we een enquête naar een specifieke doelgroep, in mei van het volgende jaar koppelen we de resultaten terug. Tot aan het einde van deze beleidscyclus bevragen we iedere doelgroep 2 keer”, klinkt het.

Vul hier de enquête in.Meer nieuws uit de streek


Binnenkort ontvangen alle inwoners en tweedeverblijvers de …