Inrichtingswerken Klemskerke en Vijfwegen

Inrichtingswerken Klemskerke en Vijfwegen


Copyright VLM

Op 10 augustus 2020 start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met inrichtingswerken op twee percelen in De Haan. De werken gebeuren als natuurcompensatie voor de uitbreiding van de achterhaven van Zeebrugge.  Na de werken zullen de twee percelen ontwikkelen naar zilt grasland en een broedbiotoop voor weidevogels.

Al in 2005 werd beslist dat de Vlaamse Landmaatschappij 362 hectare natuur zou ontwikkelen binnen 10 afgebakende zones in de regio Zeebrugge. Dat is nodig omdat natuurgebieden worden ingenomen bij de verdere ontwikkeling van de achterhaven. Ruim 75% is ondertussen gerealiseerd.

De twee percelen in Klemskerke en Vijfwegen worden specifiek ingericht om het verlies aan zilt grasland te compenseren. Beide percelen bestaan uit een hooggelegen en een laaggelegen gedeelte. Het laaggelegen deel van ieder perceel zal selectief en zeer omzichtig worden afgegraven zodat plaatselijk het zilte grondwater voor de ontwikkeling van zilt grasland kan zorgen. De hoger gelegen delen wateren af naar de lage delen, waardoor die lang genoeg nat blijven in het voorjaar. Dat garandeert een optimale broedbiotoop voor de kluut, grutto en tureluur. Op beide percelen wordt een waterinlaat voorzien, waarmee in droge periodes in het voorjaar vanuit de poldergrachten toch voldoende water op de percelen kan komen.

De uitgegraven grond van beide percelen zal worden gebruikt voor de aanleg van minder schuine oevers in de Put van Vlissegem. Hierdoor kan er zich een oevervegetatie ontwikkelen. In totaal zal ongeveer 5.800 kubieke meter grond naar de Put van Vlissegem worden gevoerd.
Om de hinder voor de omwonenden maximaal te beperken, wordt een circulatieplan gevolgd waardoor geladen transport niet kruist met terugkerend leeg transport. 

De in te richten percelen maken deel uit van ongeveer 100 hectare poldergrasland en zilt grasland die in de gebieden van Klemskerke, Vlissegem en Vijfwegen worden beheerd door Natuur en Bos. De in te richten percelen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Door de geïsoleerde ligging zijn ze ideaal om de noodzakelijke rust te garanderen voor de broedende weidevogels en de overwinterende kleine rietganzen, kolganzen en andere watervogels. De Put van Vlissegem kan wel bezocht worden. Vanuit de vogelkijkhut heeft de bezoeker een mooi zicht op de 7 hectare grote waterplas.

Er zijn 50 werkdagen gepland. De werken zullen dus bij normale (weers)omstandigheden tegen eind oktober klaar zijn.Meer nieuws uit de streek


Naar jaarlijkse traditie staat in de tweede …

Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende is …