Knoop de strijd aan tegen armoede

Knoop de strijd aan tegen armoede


Reeds voor de coronacrisis trof armoede heel wat inwoners van ons land. Meer dan 16,4 % van de Belgische bevolking of 1,8 miljoen Belgen leefden in armoede. COVID-19 heeft de armoedeproblematiek nog verergerd.  “Heel wat organisaties trekken aan de alarmbel. Ook bij de sociale dienst van het OCMW zie we het aantal aanvragen leefloon, budgetbeheer en steun de laatste maanden fors toenemen. Op 17 oktober vindt de Internationale Dag tegen Armoede plaats. Symbolisch kan een geknoopt laken uit het raam worden gehangen, als ‘ontsnapping’ uit de armoede”, aldus schepen van Sociale Zaken Romina Vanhooren.

Het aantal gezinnen dat hun lening, de huur, de vaste kosten niet meer kan betalen stijgt, de koopkracht daalt. Niet alleen (tijdelijk) werkzoekenden komen in de problemen. Vooral gezinnen met een laag inkomen worden bijzonder hard getroffen. Hun reeds beperkt budget komt nog meer onder druk te staan door inkomensverlies en verhoogde uitgaven voor voeding en basisgoederen ten gevolge van de lockdown. Voor mensen met een uitkering onder de armoedegrens is het leven ook flink duurder geworden.

Vlaanderen wil met zijn campagne “Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt” op 17 oktober extra aandacht vestigen op het verzet tegen armoede. Centraal staat het recht op een waardig inkomen voor iedereen. Schepen Romina Vanhooren: “Ook in Oudenburg leven meer mensen dan we vermoeden met een beperkt inkomen. In september behandelde het OCMW 46 nieuwe hulpvragen. Elk jaar worden er in heel België witte lakens (met een knoop) uit de ramen gehangen. Een teken om aan te tonen dat je mee de strijd wil aangaan tegen armoede. Dat doen wij ook. Vanaf vandaag vind je een wit geknoopt laken aan de straatzijde van het stadhuis als teken van solidariteit.”

Doe mee en hang op 17 oktober een geknoopt laken uit je raam. Laat je stem horen voor het recht op een waardig inkomen voor iedereen.Meer nieuws uit de streek


Op dinsdag 27 oktober zal de betonnering …

In Woonzorgcentrum Riethove worden maatregelen genomen om …