Meer bezoekmogelijkheid voor bewoners Riethove

Meer bezoekmogelijkheid voor bewoners Riethove


Op maandag 7 september werd ook voor het woonzorgcentrum Riethove de bezoekregeling bijgesteld conform de kaderrichtlijnen van de Vlaamse Overheid. Schepen van Sociale Zaken Romina Vanhooren: “Net voor de aankondiging van de Vlaamse Overheid hadden we reeds een draaiboek uitgewerkt om onze bezoekregeling te gaan organiseren. Op basis van de nieuwe richtlijnen hebben we de mogelijkheden nu verder aangepast. Iedere bewoner mag voortaan – naast de partner – vier bezoekers op de kamer ontvangen. Bezoekers die niet tot de bubbel behoren kunnen nog steeds na afspraak in cafetaria Lisdodde terecht. We blijven inzetten op een veilige woonomgeving voor bewoners en personeel zonder hierbij de individuele noden en het welzijn van de bewoners uit het oog te verliezen.”

De bezoekuren liggen tussen 14 en 16.30 uur. Bezoek buiten deze uren is mogelijk na overleg. Er kunnen 2 volwassen bezoekers per bezoekmoment langskomen. Mits naleving van de veiligheidsvoorwaarden kunnen bewoners ook het woonzorgcentrum verlaten voor een wandeling.

Schepen Vanhooren: “Meer en meer wordt in de richtlijnen beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de bewoners en de bezoekers om de basismaatregelen strikt op te volgen en op die manier het risico op overdracht van een infectie te minimaliseren. Met deze bezoekregeling hopen we het woonzorgcentrum verder COVID-19 vrij te houden en het normale leven in het woonzorgcentrum  terug op te starten.”

Voor meer informatie of een afspraak kan je terecht bij het onthaal op het nummer 059 34 02 30 en dit op weekdagen tussen 9.30 en 11.30 uur.Meer nieuws uit de streek


Vanaf nu heeft Blits Magazine zijn eigen …

Syntra West begeleidt de komende vier jaar …