Nieuwe meters en peters voor Victor Veilig

Nieuwe meters en peters voor Victor Veilig


In het voorjaar deed de kindergemeenteraad onder leiding van kinderburgemeester Mauro De Block een oproep voor nieuwe meters en peters voor Victor Veilig. Victor Veilig waakt over de veiligheid van de kinderen tijdens het buitenspelen en maakt bestuurders attent op de aanwezigheid van de spelende kinderen. Op zaterdag 26 september ontvingen de nieuwe meters en peters de Victors, officieel overhandigd door de aanwezige leden van het kindercollege.

Kinderburgemeester Mauro De Block en kinderschepen Aron De Meulenaere hadden de eer om volgende nieuwe meters en peters te ontvangen:

  • Joyce Deprince (Oude Brugseweg)
  • Kinderopvang Nanou (Rozenlaan)
  • Tom Verbeselt (Cyriel Astaesstraat)
  • Steve Decloedt (Sithiustraat)
  • Kelly Linthout (Hoveniersstraat)
  • Kinderopvang Mamaskientje (Oude Brugseweg)

Schepen van Jeugd Romina Vanhooren: “Heel wat kindjes in Oudenburg spelen vaak in de wijk buiten met hun vriendjes of vriendinnetjes. De kindergemeenteraad lanceerde daarom een oproep naar kandidaten om meter of peter te worden van een Victor Veilig om de verkeersveiligheid in de kijker te zetten.”

Het stadsbestuur stelde twaalf bijkomende verkeersmaatjes ter beschikking aan de kindergemeenteraad voor de inwoners van Oudenburg.

Schepen van Mobiliteit Gino Dumon: “Het siert de kindergemeenteraad om dit initiatief te nemen en alle inwoners te betrekken bij hun ambitie om Oudenburg verkeersveiliger te maken. Omwonenden zullen bij de meters en peters terecht kunnen om Victor Veilig op te halen en buiten te zetten tijdens speelmomenten.”

Victor Veilig wordt telkens per twee ontleend, om dus aan beide kanten van de straat eentje te zetten. Na elk speelmoment dienen de figuurtjes binnengehaald te worden. Bestuurders moeten er attent op gemaakt worden dat kinderen aan het spelen zijn. Indien Victor Veilig continu buiten staat, verliest het zijn effect.Meer nieuws uit de streek


Op 25 oktober kondigde de Vlaams minister …

Op dinsdag 27 oktober zal de betonnering …