Omgevingsvergunning voor duurzame vernieuwing zeedijk Westende

Omgevingsvergunning voor duurzame vernieuwing zeedijk Westende


Vlak voor de verlengde herfstvakantie keurde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de omgevingsvergunning voor de duurzame vernieuwing van de zeedijk van Westende goed. Verschillende partners zetten hun schouders onder dit opmerkelijke sleutelproject voor Middelkerke. Na de verplichte ‘stand still’ wil het gemeentebestuur Middelkerke zo snel mogelijk starten met de werken.

Sluitstuk van positief voortraject

Na het binnenhalen van twee ‘Blue Innovation Awards’ is het afleveren van de omgevingsvergunning het sluitstuk van een positief voortraject dat in 2016 begon. In het kader van het Masterplan Kustveiligheid startten het gemeentebestuur Middelkerke en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)  met de studies voor een aanpassing van de Middelkerkse zeedijk. Die is de langste van de kust en op sommige plaatsen kwetsbaar bij extreme weersomstandigheden of de ‘duizendjarige storm’. In die optiek koos het gemeentebestuur in nauw overleg met MDK voor het ontwerp van MOP-JUNO in samenwerking met Cluster, Plantec, SBE en Deltares. Het samenwerkingsverband met hoofdontwerper Philip Moyersoen stelde een organische en ‘zachte’ aanpak voor. 

“Duurzaamheid is cruciaal in grote openbare werken. Deze aanpak toont hoe het moet.” (Lydia Peeters, Vlaams voogdijminister van MDK en Openbare Werken)

Opvallend bouwplan naar groene promenade

Dit is niet zomaar een traditioneel openbaar werk. Qua aanpak en budgettering is het opvallend: geen grote betonnen structuren of exuberante bouwbudgetten. Vlaams minister Lydia Peeters is bevoegd voor openbare werken en voogdijminister van MDK dat 2 miljoen euro financiert in dit project. Minister Peeters juicht de aanpak van het gemeentebestuur Middelkerke toe:  “In plaats van een traditionele harde renovatie met beton en andere harde structuren wordt er onder andere ingezet op een groene grasdijk in de residentiële zones en een golfdempende uitbouw in de centrumzones. Deze aanpak is een toonbeeld van het groeiende belang van duurzaamheid in grote openbare werken. Het verhoogt de kustveiligheid, heeft oog voor het klimaat, en creëert ruimte voor wandelen, fietsen en ontspannen op de zeedijk. ”

Sleutelproject met duurzaam budget

Bouwen kost centen, maar deze zachte en organische bouwaanpak is ook minder hard voor de gemeentekas zegt burgemeester Dedecker: “Als we onze zeedijk volgens een traditionele bouwmethode zouden aanpassen, hadden we 70% meer budget nodig. Versta me niet verkeerd: ook al krijgen we steun van MDK en de Europese Unie, met ongeveer 20 miljoen euro is dit bouwbudget nog altijd immens, maar we moeten deze investering doen om Westende weer te doen stralen. Niet vergeten dat we naast dit project ook nog uitpakken met een nieuw casino, een nieuw sportcomplex en een nieuw gemeentehuis.”

Project helemaal aanvaard

De procedure voor de omgevingsvergunning verliep vlot: geen enkele adviserende instantie maakte grote opmerkingen. Ook de omwonenden en de handelaars zijn positief over #mkpromenade (de creatieve naam van dit project). “We voelen dat dit project helemaal aanvaard is. Op twee infomarkten informeerden we onze bewoners over de aanpak van het project en we kregen goeie reacties. Omdat we de bevolking zo nauw betrokken, konden we het project nog bijsturen op essentiële onderdelen”, zegt ontwerper Philip Moyersoen.

“Deze groene buffer brengt natuur en toerisme dichter bij elkaar en wapent ons beter tegen extreme weersomstandigheden.” (Zuhal Demir, Vlaams minister voor o.a. Toerisme en Omgeving)

Groene buffer verbindt natuur en toerisme

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir leverde dus de omgevingsvergunning af, maar ziet ook voordelen voor het kusttoerisme: “Wie zeedijken zegt, zegt lange promenades, gebeiteld in steen. En dat mag je letterlijk nemen. Met de heraanleg van de zeedijk van Westende brengen we daar verandering in. Met een groene buffer langs het strand brengen we de zee, de natuur en de toeristen dichter bij elkaar dan ooit tevoren. Daarnaast is de stijging van het zeewaterpeil een realiteit om rekening mee te houden. Mede door de klimaatopwarming ligt het zeeniveau in vergelijking met 1925 wel 20 cm hoger. Het spreekt dan ook voor zich dat we Westende – en in een latere fase Middelkerke – met deze heraanleg in één beweging ook beter gaan wapenen tegen overstromingen bij stormvloed.”

“Eindelijk kunnen we aan de uitvoering beginnen. Tegen de zomer van 2023 moet de promenade klaar zijn” (Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke)

Zo snel mogelijk starten met de uitvoering

Burgemeester Dedecker reageert opgetogen over de omgevingsvergunning: “Eindelijk kunnen we nu echt aan de uitvoering beginnen. De voorbereidende nutswerken zijn volop bezig en onze gunningsprocedure voor de aanneming is klaar. We gaan nu zo snel mogelijk de werken opstarten en onze omwonenden en handelaars goed informeren over de werkzaamheden. De realisatie van deze groene promenade bezorgt de mensen meer zon, meer groen, meer bescherming en meer ruimte voor recreatie. Samen met de realisatie van het nieuwe casino is dit het sleutelproject van deze beleidsperiode. Ik hoop tegen de zomer van 2023 een eerste aperitief op de nieuwe promenade in Westende te kunnen nuttigen.”Meer nieuws uit de streek