Doorgroeihuis heeft nieuwe tijdelijke locatie

Doorgroeihuis heeft nieuwe tijdelijke locatie


Het Doorgroeihuis verhuist vanaf half oktober tijdelijk naar de sportchalets aan het Sluisplein. Stad Oostende zorgt op die manier voor voldoende capaciteit om het begeleidingstraject voor dak- en thuislozen ook tijdens de winterperiode coronaproof te kunnen organiseren.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de werking rond dak- en thuisloosheid in Oostende. Omdat de infrastructuur niet coronaproof bleek, is het Doorgroeihuis meteen bij de start van de lockdown verhuisd naar een leegstaand gebouw aan de Torhoutsesteenweg. Toen in juni de situatie verbeterde, verhuisde het Doorgroeihuis opnieuw naar de oude locatie. Omdat de capaciteit daar echter beperkt blijft, kiest Stad Oostende er nu opnieuw voor om tijdelijk te verhuizen naar nieuwe infrastructuur.

De sportchalets in de Vuurtorenwijk (Sluitvlietstraat) zullen nu dienen als tijdelijke locatie voor het Doorgroeihuis. Tijdens de volledige winterperiode zal er nu een capaciteit zijn voor twintig mensen. Indien er daarnaast extra noodopvangplaatsen nodig zouden zijn door vriesweer, kan Stad Oostende die capaciteit nog opdrijven.Meer nieuws uit de streek


In november organiseert YouthStart een achtdaagse training …

Door de verplichte sluiting van cafés en …