“Hij was ‘incorruptible'”

“Hij was ‘incorruptible'”


Op 17 november gaat een bijzonder verhaal in avant-première, dat van wijlen Jozef Berden (1916-1987), een Oostendenaar die legendarisch werd als organist. Niettemin liep zijn leven niet altijd over rozen, vertelt zijn zoon Jean-François, tevens de bezieler achter dit project.

“De liefde voor het orgel werd hem ingelepeld door zijn grootvader Alphons Verschelde, die organist was. Grootvader Verschelde was ook toondichter en leidde het koor van de decanale kerk dat aan het begin van de 20ste eeuw werd ingehuldigd door Leopold II. Ik denk dat de kleine Berden daar zijn grootvader heeft aanschouwd als een vedette en er bewondering voor kreeg. Al heeft vooral zijn talent een belangrijke rol gespeeld. Zo was hij amper 12 jaar toen pastoor Dujardin hem in 1928 aanstelde als organist. Pastoor Demeester hielp hem financieel, zodat hij naar het wereldberoemde Lemmensinstituut te Mechelen en het Koninklijk Conservatorium te Brussel kon. Overal behaalde hij ‘Eerste Prijzen’.”

De carrière van Jozef nam al snel een hoge vlucht: “Regelmatig was hij stand-in in de Parijse Notre-Dame, waar hij als muzikaal ambassadeur een concert gaf ter gelegenheid van 150 jaar België. Ooit speelde hij het grote Willisorgel van de Anglicaanse kathedraal van Liverpool en ook kreeg hij een aanbieding om naar Amerika uit te wijken. Maar even mooi waren de momenten dat vader, toen ik reeds getrouwd was, op bezoek kwam en op mijn piano of harmonium de liedjes speelde van de hitparade. Ik was al 27 toen ik mijn vader als musicus heb ontdekt. Hij heeft me weliswaar notenleer en piano geleerd, maar verder dan het tweede jaar schopte ik het niet. Ik had meer maritieme genen dan muzikale, en het varen zat mij in het bloed. Dat ik de richting om organist te worden niet insloeg, heeft hij me nooit kwalijk genomen. Integendeel, zijn reactie was: “Ach jongen, je verdient er het zout niet mee op je patatten.” Op latere leeftijd heb ik dit mij ruimschoots beklaagd en maakte er alsnog een mooie hobby van. De liefde is dus zeker doorgegeven, maar jammer genoeg is ze te laat open gebloeid.”

Ondanks het overvloedige talent eindigde het verhaal van Jozef Berden in mineur. Hij was misschien wel te goed voor deze harde wereld, meent Jean-François. “Vader was streng, maar eveneens lief, vrolijk en gevoelig. Zolang hij leefde, wilde hij dat de zaken juist en rechtvaardig waren. Hij was ‘incorruptible’, of anders gezegd: onkreukbaar. Maar er was veel afgunst. Veel mensen waren tegen hem, of zeiden wel dat ze voor hem waren, maar werkten hem tegen. Het verhaal van Jozef Berden is een verhaal dat in mineur eindigt, een beetje zoals dat van Mozart dat in een massagraf eindigt. Dit geheel van intriges komt onverbloemd naar voor in zijn boeiend levensverhaal, maar meer wil ik er niet over kwijt. Dat zou immers de ontknoping verklappen.”

Kijken is dus de boodschap! Wie deze 83 minuten durende documentaire ‘The Embitterment’ op dvd wil kopen, kan contact opnemen met Jean-François via jeanfrancoisberden@gmail.com.Meer nieuws uit de streek


Heel wat West-Vlamingen kwamen voor op de …

Stad Oostende zorgde dit jaar voor een …