Nieuwe coronaregels sneller toegepast in Oostende

Nieuwe coronaregels sneller toegepast in Oostende


Op 27 oktober kondigde de Vlaamse Regering nieuwe en strengere coronaregels aan. Stad Oostende wil het goede voorbeeld geven door die regels waar mogelijk al toe te passen in de eigen gebouwen en diensten. Cultuurhuizen en het zwembad sluiten al vanaf morgen hun deuren.

De maatregelen die door de Vlaamse Regering werden aangekondigd, gaan in op vrijdag 30 oktober om 18 uur. Gezien de ernst van de situatie in de zorgsector, vindt Stad Oostende het cruciaal dat de regels snel ingang vinden. Stad Oostende wil het goede voorbeeld geven en zal waar mogelijk de maatregelen al sneller toepassen op de eigen infrastructuur.

Cultuurhuizen en het zwembad van Stad Oostende sluiten

Het Stadsmuseum en de tijdelijke expo rond Permeke in de Venetiaanse Gaanderijen sluiten vanaf donderdag 29 oktober al de deuren. In overleg met Stad Oostende besliste ook Mu.ZEE om vanaf dan te sluiten. Cultuurhuizen Kursaal en De Grote Post organiseren deze week geen voorstellingen meer. De repetitieruimtes in Duin en Zee zijn vanaf 29 oktober niet langer te gebruiken. Ook het zwembad gaat dicht voor minstens drie weken. De sportinfrastructuur is niet langer toegankelijk voor sportactiviteiten met volwassen en jongeren ouder dan twaalf. Enkel kinderen onder de twaalf zullen hier nog terecht kunnen om te sporten. Outdoor individueel sporten op een niet-georganiseerde manier kan volgens de geldende regels.

Het Ensorhuis en Fort Napoleon (waar op dit moment een TikTak-expo loopt) nemen vanaf 28 oktober geen nieuwe reservaties meer aan.

Eerder werd al beslist dat er in Oostende geen evenementen meer kunnen doorgaan, wat volledig in lijn ligt met de nieuwe Vlaamse regels.

Blijf alle regels volgen

Ten slotte wil Stad Oostende nogmaals een duidelijke oproep doen aan alle Oostendenaars: houd je aan alle bestaande regels. De besmettingscijfers, ook in Oostende, stijgen pijlsnel. De regels volgen is de enige manier om samen de onrustwekkende verspreiding van het virus tegen te gaan. Houd zo veel mogelijk afstand, vermijd alle nauwe contacten (op één knuffelcontact na), was voldoende de handen, draag een mondmasker waar dat verplicht is, organiseer geen bijeenkomsten of samenscholingen en woon die ook niet bij.Meer nieuws uit de streek


Herr Seele schonk vandaag een gratis piano …