Rioleringswerken Adolf Buylstraat

Rioleringswerken Adolf Buylstraat


Op 7 september starten de rioleringswerken in de Adolf Buylstraat. De werkzaamheden starten ter hoogte van de Madridstraat en zullen in fasen verlopen. In het midden van de straat wordt de hoofdriolering aangelegd. De bestrating in de wandelzone blijft zo lang mogelijk liggen.

Aan beide zijden van de gevels in de Adolf Buylstraat wordt een wandelzone ingericht van 2 meter breed. De wandelzone wordt van de werf afgescheiden met hekkens die aan elkaar zijn vastgemaakt. Omwille van veiligheidsredenen kunnen geen doorsteken worden gemaakt.

Zodra de aannemer een stuk hoofdriolering heeft aangelegd, worden de rioolhuisaansluitingen uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de panden aangesloten worden op deze nieuwe riolering.

Om dit te kunnen uitvoeren, moet de wandelzone plaatselijk, ter hoogte van het pand, worden opgebroken. Dit betekent concreet dat de voetgangersdoorgang op dat moment tijdelijk wordt onderbroken. Zo snel mogelijk nadat de rioolhuisaansluiting is uitgevoerd, wordt de toegang opnieuw verzekerd.

Op vrijdag wordt alles wat de voorbije week in de wandelzone werd opengebroken, opnieuw hersteld met voorlopig asfalt.

Na aanleg van de riolering wordt de fundering in mager beton aangebracht en vanaf januari 2021 volgt de aanleg van de betonstraatstenen.

Het einde van de werken is voorzien in mei 2021, onder voorwaarde van goede weersomstandigheden en een vlot verloop van de werken.Meer nieuws uit de streek


Door de coronacrisis moesten scholen versneld in …

Net zoals de vorige jaren wordt ook …