Startschot voedselverdeelplatform Oostende

Startschot voedselverdeelplatform Oostende


Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om voldoende en gezond te eten. Via een voedselverdeelplatform wil Stad Oostende de negen Oostendse noodvoedselhulporganisaties helpen in hun verdere professionalisering. Een eerste stap is de ingebruikname van een bedrijfsloods.

Negen organisaties actief

Onder de noemer ‘Antenne’ heeft Stad Oostende sinds enkele jaren een sociale kruidenier. In de Antenne kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben terecht om voeding te kopen aan lage prijzen. Daarnaast zijn in Oostende acht organisaties actief rond voedselhulp. Deze verenigingen en vzw’s hebben elk een eigen invalshoek en voorzien kwetsbare Oostendenaars van voedselpakketten of maaltijden op diverse locaties.

Noodvoedselhulp blijft helaas noodzakelijk, bovenop de armoedebestrijding in de stad. Daarom zal Oostende, in overleg met deze partners, de verantwoordelijkheid opnemen voor het inzamelen, stockeren en dispatchen van voeding en voedseloverschotten. Tot nu deed elke organisatie dit voor zichzelf. Zo wordt het werk van de vrijwilligers lichter en kunnen ze zich focussen op de mensen in plaats van op de logistiek. Dat komt de mensen in armoede rechtstreeks ten goede.

Noodvoedingsmiddelen worden via verschillende kanalen aangeleverd  zoals de voedselbanken, overschotten bij grootwarenhuizen, landbouwoverschotten, …

Bedrijfsloods in Ostend Stores Business Park

De werking zal gecentraliseerd verlopen vanuit een uitgeruste bedrijfsloods. Op deze manier kan transport en stockage gebeuren volgens de gangbare reglementering rond voedselveiligheid. De ruime loods is volledig uitgerust. Er zijn ook gekeurde koelcellen voorzien.

Het werk van de verschillende organisaties en vrijwilligers, die dagelijks bezig zijn met voedselbedeling, is van onschatbare waarde. De nieuwe loods aan de Oudenburgsesteenweg moet hen daarbij helpen. Het is een goed uitgeruste locatie, ten voordele van mensen die het minder goed hebben.Meer nieuws uit de streek