Toegankelijke voetpaden in Leopold Van Tyghemlaan

Toegankelijke voetpaden in Leopold Van Tyghemlaan


Op maandag 31 augustus wordt gestart met aanpassingswerken aan de voetpaden in de Leopold Van Tyghemlaan. De trottoirs worden verlaagd en zo toegankelijk gemaakt voor minder mobiele personen. De werken zullen één week duren.

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt de straat afgesloten voor het verkeer. De garages zullen niet toegankelijk zijn tijdens de werkuren. Na de werkuren zijn de woningen en garages terug bereikbaar. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Aan de omwonenden wordt gevraagd om tijdens de werkzaamheden de huisvuil- en pmd-zakken en papier en karton op de hoek van de straat te plaatsen, bereikbaar voor de ophaalwagens.

Meer info bij de directie Openbaar Domein: 059 25 87 11 of openbaardomein@oostende.be.Meer nieuws uit de streek


In november organiseert YouthStart een achtdaagse training …

Door de verplichte sluiting van cafés en …