Webinars over armoedebeleidsplan Stad Oostende

Webinars over armoedebeleidsplan Stad Oostende


Eind vorig jaar lanceerde het Oostendse stadsbestuur het Armoedebeleidsplan waarmee de Stad en verschillende partnerorganisaties samen stadsbreed inzetten op de strijd tegen de armoede. Het was de bedoeling om tijdens een trefdag van het Welzijn & Armoede Platform een stand van zaken te brengen, één jaar na de opstart van dit project. Deze dag gaat echter niet door omwille van de tweede coronagolf. Daarom biedt men de komende maanden zes webinars aan waarin telkens een van de vijf hefbomen aan bod komt. Tijdens de zesde webinar wordt gefocust op de overkoepelende acties uit het Armoedebeleidsplan. Noteer alvast de data voor deze online-infosessies in je agenda!

  1. Donderdag 10 december 2020: hefboom ‘Toegankelijke gezondheidszorg voor elke Oostendenaar’
  2. Donderdag 21 januari 2021: hefboom ‘Een gekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs voor elke Oostendse jongere’
  3. Donderdag 11 februari 2021: overkoepelende acties (geïntegreerd breed onthaal, structurele dialoog met verenigingen waar armen het woord nemen, lokaal gezinsbeleid, signalenbeleid, armoedetoets)
  4. Donderdag 25 februari 2021: hefboom ‘Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor elke Oostendenaar’
  5. Donderdag 18 maart 2021: hefboom ‘Een stabiele job voor elke Oostendenaar’
  6. Donderdag 25 maart 2021: hefboom ‘Een menswaardig inkomen voor elke Oostendenaar’

Elke sessie start om 12 uur en duurt uiterlijk tot 13.30 uur. De opbouw verloopt telkens volgens eenzelfde stramien, met eerst en vooral een verwelkoming door burgemeester Bart Tommelein en door schepen van Welzijn, Zorg en Onderwijs Natacha Waldmann. Daarna wordt de stand van zaken voor de acties uit de betreffende hefboom toegelicht en is er tijd voor een rondje vraag en antwoord.

Deelname voor dit alles is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een uitnodiging voor de online-infosessie. De uitnodiging met een link om in te schrijven voor de eerste webinar over ‘Toegankelijke gezondheidszorg voor elke Oostendenaar’ wordt in de volgende Nieuwsflash meegegeven. De presentaties komen achteraf op de webpagina van Armoedebeleid, zodat geïnteresseerden die achteraf nog kunnen raadplegen.Meer nieuws uit de streek


Heel wat West-Vlamingen kwamen voor op de …

Stad Oostende zorgde dit jaar voor een …