Werkzaamheden Lijnbaanstraat

Werkzaamheden Lijnbaanstraat


In de Lijnbaanstraat werd gestart met de vernieuwing van de nutsleidingen. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt de parking in de straat afgesloten tot eind oktober.

Op dinsdag 1 september zijn de nutsmaatschappijen (gas, elektriciteit, telecommunicatie, water) gestart met de werken in de Lijnbaanstraat. De werken zullen duren tot het begin van de herfstvakantie (31 oktober). In de loop van januari 2021 gaan de riolerings- en omgevingsaanleg van start.

Er worden zowel werken uitgevoerd in het noordelijk deel, tussen de Sint-Sebastiaansstraat en de Wittenonnenstraat, als in het zuidelijk deel, tussen de Wittenonnenstraat en de Sint-Paulusstraat. Om alles vlot en veilig te laten verlopen geldt voor de volledige zone van de Lijnbaanstraat een parkeerverbod tot en met 31 oktober. Naast de elektriciteitswerken – uitgevoerd door Fluvius in functie van de nieuwe openbare verlichting en de camerabewaking – worden er ook werken uitgevoerd door Farys, Proximus en Telenet. De aannemer zal alle materiaal, alsook de werfkeet binnen de zone van de Lijnbaanstraat plaatsen.

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt de parking in de straat afgesloten. Je kan er dus niet parkeren tot eind oktober.Meer nieuws uit de streek


In november organiseert YouthStart een achtdaagse training …

Door de verplichte sluiting van cafés en …