Aankoop parkgronden ‘s Gravenstraat – Kasteelstraat

Aankoop parkgronden ‘s Gravenstraat – Kasteelstraat


De gemeenteraad heeft op 26 oktober beslist 2 percelen aan te kopen, gelegen tussen de ‘s Gravenstraat en de Lindendreef.

5 hectare groen

Het aangekochte parkgebied is gekend onder de naam Twin Oaks of Eikenpark. Naast dit bestaande park worden ook de gronden aan de Lindendreef aangekocht. Deze gronden worden momenteel als landbouwgrond gebruikt. De aangekochte gronden zijn 5 hectare groot. Het volledige terrein wordt ingericht als park. Ook de niet beplante delen van de percelen gaan bebost worden. Hierdoor draagt het lokaal bestuur zijn steentje bij aan de Vlaamse doelstelling voor het realiseren van bijkomend bos. De aankoop past ook in het meerjarenplan van het lokaal bestuur waarin we beslisten meer openbaar groen in de dorpskernen te voorzien. Het moet een aangenaam groen- en wandelgebied worden.

Voor deze aankoop worden subsidies aangevraagd bij het Agentschap Natuur en Bos.Meer nieuws uit de streek


Op maandag 30 november start agentschap wegen …

Het college heeft beslist inwoners die initiatief …