Burgemeester neemt aanvullende maatregelen tegen corona

Burgemeester neemt aanvullende maatregelen tegen corona


Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de burgemeester – in overleg met de Gouverneur – beslist om vanaf vrijdag 31 juli onderstaande aanvullende maatregelen op te leggen.

Dit ook vanuit de vaststelling dat op 48 uur de ratio op de website van Sciensano voor Brakel is gestegen van 20 naar 27 tot 54. Hiermee zit Brakel een stuk boven de alarmeringsdrempel.

Mondmaskers

Op het volledige grondgebied van de gemeente Brakel is het vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen dat mond en neus bedekt of elk ander alternatief in stof op publiek toegankelijke plaatsen en onverminderd de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 juli en latere wijzigingen, behalve:

  • tijdens verplaatsingen met een voertuig (auto, moto(r), fiets, step, …)
  • tijdens het beoefenen van een sportactiviteit met fysieke inspanning
  • tijdens zware fysieke inspanningen gedurende werkzaamheden
  • wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt
  • indien iemand statisch aan het eten of drinken is of een sigaret of gelijkaardig product aan het gebruiken is

Horeca

In alle horeca-uitbatingen worden de openings- en sluitingsuren dagelijks ingesteld op 10 (opening) en 22 (sluiting) uur op het grondgebied van de gemeente, indien deze geen warm bereide maaltijden aanbieden. Voor uitbatingen die wel warm bereide maaltijden aanbieden, is het sluitingsuur ingesteld om 23 uur.

Voetbal

Alle voetbalwedstrijden en -trainingen (ongeacht al dan niet in competitie) met spelers vanaf 16 jaar worden verboden op het grondgebied van de gemeente.

Deze beslissingen zijn ingegeven door het scheppen van duidelijkheid omtrent de vraag het al dan niet dragen van een masker. Met deze beslissing wordt duidelijkheid gebracht. Op het openbaar domein is het verplicht een mondmasker te dragen. De meeste “haarden” van besmettingen zijn af te lijnen tot de horeca en dan in het bijzonder via individuele cafébezoeken waaruit blijkt dat het respecteren van de “bubbel” niet wordt gevolgd. De burgemeester wenst ook zijn dank publiek te maken aan de verschillende uitbaters van de cafés die spontaan melding hebben gemaakt van klanten die positief hebben getest.

Vanaf 16 jaar kunnen jongeren zonder meerderjarige begeleiding op café. In drie van de vijf lokale voetbalploegen blijkt één of meerdere positieve besmetting(en) toe te schrijven aan een vervolgevent bij de horeca na een match of training. Door het schrappen van matchen en trainingen wil de burgemeester hier een halt aan toeroepen.

De burgemeester wenst ook zijn dank publiek te maken aan de lokale voetbalclubs in het spontaan melden van positieve testen bij hun spelers.Meer nieuws uit de streek


Maak bij je thuis kennis met enkele …

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, …