Geslaagde burgerbevraging

Geslaagde burgerbevraging


Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Stad Oudenaarde, de gemeente Horebeke, Farys en Aquafin slaan de handen in elkaar om ‘de weg naar Brakel’ (N8) in Oudenaarde en Horebeke veiliger te maken voor alle weggebruikers. Ook de Dorpstraat en Broekestraat (N454) in Horebeke moeten veiliger. Het gaat dus om een ambitieus vernieuwings- en verbeteringsproject en daarin is de mening van de weggebruiker en inwoner van Horebeke en Oudenaarde onmisbaar!

In oktober werd gevraagd naar concrete ideeën voor de N8 en de N454. Die konden online worden ingegeven, maar ook per post, via een briefkaart die in de brievenbus viel. Ondertussen ontving AWV heel wat waardevolle feedback, die ze momenteel volop verwerken.

De opmerkingen worden meegenomen bij de verdere opmaak van de plannen en bij het aanstellen van een studiebureau begin volgend jaar. Later dit jaar wordt teruggekoppeld naar de inwoners met een samenvatting van de resultaten van de bevraging.


Meer nieuws uit West-Vlaanderen


Op 20 november zullen alle speelterreintjes in …

Tijdens de huidige coronapandemie is en blijft …