Minister vergunt twee windturbines op industriezone Kruisem/Zulte

Minister vergunt twee windturbines op industriezone Kruisem/Zulte


Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verleende in beroep de vergunning voor de bouw van twee windturbines in de industriezone Zaubeek, op de grens van Kruisem en Zulte. Voor één van de eerder vergunde turbines werd de vergunning geweigerd omdat er nog onvoldoende garanties zijn omtrent het veiligheidsrisico (ijsvorming) ten opzichte van een naastgelegen bedrijf.

Eind 2019 verleende de provincie Oost-Vlaanderen een vergunning voor het bouwen van drie windturbines in de industriezone Zaubeek: twee op grondgebied Kruisem en één op grondgebied Zulte. Tegen deze vergunning werd beroep ingesteld bij de Vlaamse overheid.

De minister van Omgeving verleende nu in beroep een vergunning voor twee van de drie turbines. Voor de derde turbine, deze op grondgebied Zulte, wordt de vergunning geweigerd. De reden hiervoor is dat er voor deze turbine nog onvoldoende garanties zijn omtrent het veiligheidsrisico (ijsvorming) ten opzichte van een naastgelegen bedrijf. Verder oordeelde de minister dat er voor de drie turbines voldoende garanties zijn omtrent de impact op de omgeving (geluid, slagschaduw, natuur, …).

De beslissing van de minister volgt het advies van de gemeentebesturen: voorwaardelijk gunstig, op voorwaarde dat er garanties zijn omtrent hinder en veiligheid naar de omgeving. Tegen de beslissing van de minister kan nog hoger beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.


Meer nieuws uit West-Vlaanderen


Gemeente Zulte stelt actie met steunbon van …

Gemeentebestuur Zulte besliste na overleg met de …

Ben je geregeld vrij tijdens de schooluren? …