Nazareth is pleegzorggemeente

Nazareth is pleegzorggemeente


Vandaag zijn er in Vlaanderen meer dan 4.000 pleeggezinnen. Deze gezinnen vangen kinderen, jongeren en volwassenen op in hun gezin. Zij doen dit omwille van opvoedingsproblemen in het gezin van oorsprong of omdat kinderen, jongeren of volwassenen kampen met psychische problemen of met een andere handicap. Vaak kunnen ouders voor korte of lange tijd niet voor hun kinderen zorgen. Afhankelijk van de concrete nood is de opvang continu, tijdens het weekend, voor lange of korte duur. Pleeggezinnen geven al deze mensen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst.

In Nazareth zijn 5 gezinnen erkend als pleeggezin door Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Deze gezinnen vangen één of meerdere pleegkinderen of pleeggasten op. 

Nazareth is een warme en gastvrije gemeente, waar voor iedereen plaats is: jong en oud, mensen met een zorgnood, personen die kwetsbaar zijn. Door het behalen van het label engageert het lokaal bestuur zich om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassen met een beperking een warme thuis te bieden, zich verder te ontplooien en hun welzijnskansen te verhogen.

Label Pleegzorggemeente

Door het label ‘Pleegzorggemeente’ engageert het lokaal bestuur zich om pleeggezinnen en pleegkinderen uit de gemeente extra te ondersteunen. Daarnaast zal Nazareth Pleegzorg Oost-Vlaanderen helpen met het zoeken naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen en zal het de werking van Pleegzorg in de gemeente faciliteren.

Nazareth engageert zich om pleegzorg op een laagdrempelige manier bekend te maken, door pleegzorg onder de aandacht te brengen via de gemeentelijke communicatiekanalen en sociale media. Vanuit het lokaal bestuur wordt een beleid uitgewerkt ter ondersteuning van de pleegzorgers en -kinderen. Een duwtje in de rug en een bedankje voor hun inzet, zijn altijd welkom.

Samenwerking met lokale voorzieningen

In Nazareth werken drie voorzieningen met kinderen en jongeren uit moeilijke opvoedingssituaties. Naast pleegzorg zijn ook PC Wagenschot, Jeugdzorg De Liaan en CKG Kinderkasteeltje actief. Volwassenen met een mentale beperking kunnen terecht in Zonnehoeve/Living+. Pleegzorg werkt samen met al deze organisaties, omdat ook jongeren die door deze voorzieningen begeleid worden, een beroep kunnen doen op pleegzorg. Meer nieuws uit de streek


Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de bib in …

Als je iemand verliest, staat je wereld …