Oudenaarde laat auto dagje aan de kant

Oudenaarde laat auto dagje aan de kant


Op donderdag 17 september was het opnieuw Car Free Day, de jaarlijkse actie in het kader van de week van de mobiliteit die werknemers warm wil maken om zich op een duurzame manier naar het werk te verplaatsen. Ook dit jaar deed het stadsbestuur vooraf een oproep aan alle Oudenaardse bedrijven, scholen en organisaties om deel te nemen en zoveel als mogelijk de auto aan de kant te laten.

Acht Oudenaardse organisaties registreerden een actie om medewerkers te laten proeven van alternatieven zoals de fiets, het openbaar vervoer, carpoolen, … Om de actie te ondersteunen, verlootte het stadsbestuur een bon voor een wandel- en fietsweekend weg onder deze deelnemende organisaties. Balta Oudenaarde kwam als winnaar uit de bus.

Schepen Peter Simoens, bevoegd voor mobiliteit: “Meer dan ooit herontdekten we de afgelopen maanden de voordelen van stappen en trappen. Dit biedt heel wat kansen voor een blijvende, duurzame verandering in ons verplaatsingsgedrag. We vinden het belangrijk om organisaties die hiervoor mooie inspanningen leveren extra in de kijker te zetten. Hopelijk inspireert het ook anderen om initiatieven te nemen.”

Stad en OCMW gaven zelf het goeie voorbeeld en motiveerden het personeel om deel te nemen. Medewerkers die met de fiets naar het werk kwamen, werden getrakteerd op een gratis fietsonderhoud uitgevoerd door het Fietspunt. De stad financiert namelijk een fietspunt aan het station van Oudenaarde waar alle pendelaars terecht kunnen voor dringende fietsherstellingen. Dit gebeurt volgens het thuiskomprincipe: de hersteldienst is een service om gestrande fietsers voort te helpen, zodat ze toch veilig en reglementair thuis geraken. Dit Fietspunt wordt uitgebaat door GroepINTRO, een organisatie die zich inzet voor de herintegratie van mensen op de arbeidsmarkt.



Meer nieuws uit de streek