Oudenaarde schiet verenigingsleven te hulp

Oudenaarde schiet verenigingsleven te hulp


Het stadsbestuur van Oudenaarde zet de ruim 295.000 euro uit het Vlaamse Noodfonds in om de door corona getroffen werking van feestcomités, culturele verenigingen, jeugd- en sportverenigingen opnieuw wat financiële ademruimte te geven.

De coronacrisis heeft zwaar ingehakt op het socio-culturele leven in Oudenaarde. Lokale verenigingen moesten activiteiten annuleren, waardoor voorziene inkomsten niet geboekt konden worden. De Vlaamse Overheid kwam via het Noodfonds met een substantiële bijdrage op de proppen, die de stad nu integraal en rechtstreeks wil laten doorstromen naar het Oudenaardse verenigingsleven.

Schepen Stefaan Vercamer, bevoegd voor cultuur: “Het socio-culturele leven is het cement van onze gemeenschap. De stad moest ingrijpen om de werking van de vele verenigingen te vrijwaren voor de toekomst. Onze cultuurdienst peilde bij de volledige vrijetijdssector naar de impact van het coronavirus op hun werking. Door het geld uit het Noodfonds toe te voegen aan het budget dat de stad zelf reeds voorziet, kunnen we zo bijvoorbeeld de socio-culturele toelagen nagenoeg verzesvoudigen!”

“Uit de bevraging bleek dat ook veel sportclubs financieel getroffen zijn. Daarom worden de concessie- en huurgelden voor sportinfrastructuur voor een volledig jaar kwijtgescholden. Dit komt overeen met een extra ondersteuning van ruim 11.500 euro. Het resterend bedrag van ongeveer 83.500 euro verdelen we via een objectieve verdeelsleutel onder alle erkende clubs”, aldus schepen van sport, Peter Simoens.

“We gaan eveneens de basissubsidie van 840 euro die elk feestcomité krijgt, verdubbelen. De werkingssubsidie blijft uiteraard ook behouden. Zo vloeit er ongeveer 11.000 euro van het Noodfonds naar de Feestcomités. Een mooi bedrag dat zeker welkom is nu de sponsoring op een laag ‘pintje’ staat’, vertelt schepen John Adam, bevoegd voor evenementen.

Schepen Carine Portois, bevoegd voor jeugd: “We beseffen dat onze jeugdverenigingen hard werden getroffen door het virus. De wekelijkse werking moest worden stopgezet en activiteiten om geld in het laatje te brengen, vielen in het water. Veel verenigingen moesten dan ook diep in de kas duiken. Dankzij de extra ondersteuning kunnen de jeugdverenigingen zich volledig concentreren op het coronaproof organiseren van hun werking en het wekelijkse entertainen van honderden kinderen.”

Naast een financiële duw in de rug, kunnen de Oudenaardse verenigingen ook op extra logistieke en administratieve steun rekenen. Huur voor het gebruik van de stedelijke infrastructuur valt weg, jeugdverenigingen kunnen gratis materiaal ontlenen bij de jeugddienst en voor de administratieve afhandeling van de subsidies, zal de stad zich baseren op de dossiers van vorig werkjaar.Meer nieuws uit de streek


In Oudenaarde en omstreken is de 73-jarige …

De Oudenaardse woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant zetten …