Oudenaardse Heurnestraat herleeft

Oudenaardse Heurnestraat herleeft


Het wegdek in de Heurnestraat is er op verschillende plaatsen slecht aan toe. Daarom voorzag het stadsbestuur om de oude, betonnen rijbaan te laten uitbreken en te vervangen door een nieuwe asfaltlaag. De staat van de Heurnestraat blijkt echter heel wat inwoners te beroeren: tijdens het online participatietraject in het kader van de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan, kwamen heel wat opmerkingen binnen over deze straat.

Schepen van mobiliteit Peter Simoens: “Een tijdje geleden vroegen we de mensen om ons hun mobiliteitsknelpunten te signaleren. Over de Heurnestraat ontvingen we maar liefst 78 meldingen; een duidelijk signaal dat we niet willen negeren. De meldingen waren erg uiteenlopend van aard en gingen naast de slechte staat van het wegdek ook over onaangepaste snelheid, zwaar verkeer, het verwarrend parkeerregime en het ontbreken van een fietspad.”

Het stadsbestuur engageert zich nu om bij de gefaseerde heraanleg van de Heurnestraat meteen ook in de mate van het mogelijke rekening te houden met de verzuchtingen van de omwonenden. Schepen van Openbare Werken John Adam: “Oorspronkelijk was het de bedoeling enkel de oude betonnen rijweg uit te breken en te vervangen door asfalt. Infrastructurele ingrepen waren niet voorzien omdat binnen enkele jaren de vernieuwing van de riolering op het programma staat. Dankzij de erg duidelijke input van onze inwoners, willen we in afwachting van het nieuwe mobiliteitsplan echter niet op onze handen blijven zitten en zullen we hier alvast verschillende verbeteringen doorvoeren.”

Na onderzoek van de meldingen en op voorstel van de mobiliteitsdienst, werd er beslist om geschrankte parkeerstroken aan te leggen die meteen ook dienst doen als snelheidsremmende asverschuivingen. Waar de parkeerdruk lager is en parkeerstroken hun functie dus niet kunnen vervullen, voorziet de stad in asverschuivingen met een voorrangsregeling.

Ook aan de situatie van de fietsers werd aandacht besteed. De straat is niet breed genoeg voor een volwaardig fietspad, maar naast de snelheidsremmende maatregelen willen we de zichtbaarheid van de fietsers verhogen door fietslogo’s en fietssuggestiestroken aan te brengen.

Ontdek meer over het nieuwe mobiliteitsplan via www.oudenaarde.be/nieuwmobiliteitsplan.Meer nieuws uit de streek