Aanvang werken vernieuwde kern Beitem

Aanvang werken vernieuwde kern Beitem


Beitem krijgt er een nieuwe school, gemeenschapszaal en groene publieke ruimte bij. De eerste fase van dit grootschalig project start op 24 augustus met de sloop van de school, de pastorie en ‘de Schakel’.

De vzw Calasanz Roeselare, die optreedt als bouwheer voor de scholengroep Arkorum, verkreeg in juli een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de Sint-Lodewijksschool, het uitbreiden en verbouwen van ‘de Ketting’ en de sloop van de voormalige pastorie en ‘de Schakel’. Er werden geen bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning waardoor ze uitvoerbaar wordt en de werken kunnen opstarten.

In een eerste fase wordt overgegaan tot de sloop van een deel van de school, de voormalige pastorie en ‘de Schakel’. De voorbereiding van de sloop start vanaf 24 augustus. In de week van 31 augustus worden de effectieve sloopwerken aangevat. De bouwheer, vzw Calasanz, streeft er naar om de sloopwerken te voltooien voor eind september om de hinder voor de school zoveel mogelijk te beperken.

De sloop is de eerste aanzet naar de vernieuwde kern van Beitem en biedt de kans om een nieuwe, publieke groenzone te creëren en het bestaande schoolgebouw uit te breiden. De groenzone vormt de verbinding tussen de kerk, in een latere fase herbestemd tot nieuwe gemeenschapszaal, jeugdheem ‘de Ketting’ en de school.Meer nieuws uit de streek


Dr Bart Van Geluwe, abdominaal chirurg in …

Corona strooit telkens opnieuw roet in het …