Boek: van mens tot mens

Boek: van mens tot mens


Wat vind jij belangrijk als je in het ziekenhuis ligt? Zijn het de hoogtechnologische toestellen? De efficiënte behandeling? De kennis waarmee de topdokters uitpakken? De manier waarop zorgverleners je benaderen?  Met deze vragen trok journaliste Krista Bracke naar diverse ‘getuigen’ in de zorg, mensen die door omstandigheden vaak met zorg in aanraking komen of langdurig zelf patiënt geweest zijn. Ze schreef hun ervaringen neer in het boek ‘Van mens tot mens’. Tegelijk legde ze hun bevindingen voor aan drie experten in patiëntenparticipatie: professor Sofie Verhaeghe en professor Ann Van Hecke van UGent en lector Bart Debyser van VIVES Hogeschool Campus Roeselare.

Het resultaat van die zoektocht naar kwaliteitsvolle zorg is verrassend. Niet de monitors waarop de patiënt gevolgd wordt tijdens zijn ziekenhuisverblijf maken het verschil, maar wel de zorgverlener die in het hoofd van de patiënt weet te kruipen en op een empathische manier zorg verleent. Een verpleegkundige die informeert of het niet te koud is met de airco aan, ook als de patiënt niet kan spreken omwille van de beademing. Of een zorgverlener die de kamer van de patiënt binnenstapt en hem begroet met de woorden: “Jij bent mijn VIP-patiënt!”. Communicatie blijkt trouwens een hele uitdaging, want een enkele uitspraak kan een patiënt een boost geven, maar hem net zo goed onderuit halen. Zoals de arts die een slechtnieuwsgesprek moet voeren, maar zich verstopt achter het excuus dat hij niet veel tijd heeft en dan maar koudweg meedeelt dat de patiënt een kwaadaardige tumor heeft.                                                                                                                                                           

Krista Bracke gaat in ‘Van mens tot mens’ ook op zoek naar constructieve suggesties die de zorg nog kwaliteitsvoller kunnen maken. Dat resulteert in 15 tools voor de zorgverlener: suggesties die geen extra tijd hoeven te vragen en die voor beide partijen, patiënt én zorgverlener, een wereld van verschil kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld investeren in een vertrouwensband met de patiënt. Dat vergemakkelijkt het traject naar herstel en kan tegelijk rust bieden in het hoofd van de zorgverlener. Want de tandem zorgverlener-patiënt kan grenzen verleggen, zolang ze elkaar maar benaderen van mens tot mens.

Krista Bracke is de auteur van ‘Van mens tot mens’, uitgegeven door LannooCampus. Het boek kost 24,99 euro. Het ligt in de (betere) boekhandel of kan besteld worden via www.lannoocampus.be. Krista is ook meter van BubbleID, het fonds van UZ Gent voor patiënten met een aangeboren immuunstoornis, dat nauw samenwerkt met Kloen vzw uit Roeselare. Kloen brengt vreugde bij het zieke kind!Meer nieuws uit de streek


Vlaanderen kent Roeselare een subsidie toe om …

Wijkcomité ‘Het Laere’ – in het centrum …