Brugsesteenweg start riolerings- en wegeniswerken

Brugsesteenweg start riolerings- en wegeniswerken


Vanaf 19 oktober tot eind 2020 wordt er gewerkt in de rotonde van de Brugsesteenweg met de Koning Leopold III-laan. De werken zijn noodzakelijk in de strijd tegen wateroverlast, waarmee de buurt in het verleden al meermaals werd geconfronteerd.

De riolering vanuit het Gryspeerdts Hof wordt aangesloten naar de rotonde. Zo wordt de verbinding gemaakt van de afvoer van het overtollige regenwater naar het bufferbekken ter hoogte van de tunnel aan de spoorweg.

In 2021 volgen de riolerings- en wegeniswerken in de Brugsesteenweg zelf tot aan de Waterdam. Het einde van alle werken is voorzien tegen september 2021.

In opdracht van Aquafin worden volgende maatregelen genomen:

  • de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met grote bufferriolen
  • de afkoppeling van regenwater op privaat domein
  • de verbinding van de Sint-Amandsbeek naar de waterbufferbekkens Spoorweglaan

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt de weg nadien heringericht, met de focus op veiligheid voor fietsers en voetgangers. Na de uitvoering van de werken zal AWV de gewestweg overdragen aan de stad.

Andere elementen in de heraanleg zijn:

  • een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer met een aparte busstrook
  • een nieuw wegdek met veilige oversteken voor voetgangers
  • extra aanplant van bomen

Handelaars blijven bereikbaar

Tijdens de werken zal het verkeer richting centrum steeds mogelijk blijven. Verkeer komende vanuit het centrum moet een omleiding volgen. Handelaars blijven bereikbaar. Tussen de rotonde en de Noordlaan blijven de parkeerplaatsen aan weerszijden beschikbaar.

Meer informatie op www.godelieveleeft.be.Meer nieuws uit de streek


Corona strooit telkens opnieuw roet in het …

Het stadsbestuur van Roeselare, bijgestaan door de …